AMSTERDAM - Sportvereniging De Meer heeft ter gelegenheid van haar 100-jarig bestaan de jubileumpenning van de stad Amsterdam ontvangen uit handen van locoburgemeester Laurens Ivens. De penning werd uitgereikt na afloop van het Meerlennium-voetbaltoernooi.

De sportvereniging werd een eeuw geleden opgericht als de Rooms-Katholieke Watergraafsmeersche Voetbalvereniging (R.K.W.V.) op de stoep van de Middenweg/hoek Wakkerstraat. De naam werd al snel gewijzigd in Sportvereniging De Meer.

De sportvereniging telt ongeveer 800 voetballiefhebbers. Momenteel zijn er vier meisjes- en tien jongensteams, heeft de club een groepje mini’s en biedt de club ook ruimte aan meer dan 400 senioren. De club heeft veel aandacht voor een veilig sportklimaat: het Voetbalconvenant is ondertekend, er is deelgenomen aan het traject Sportief Coachen van de KNVB en de leiding heeft de cursus In ‘Veilige Handen’ gevolgd.

Omdat Sportvereniging De Meer al meer dan 100 jaar een ontmoetingsplek is voor jong en oud, ontvangt zij de jubileumpenning van Amsterdam.

Jubileumpenning
De Jubileumpenning is voor bedrijven, instellingen, stichtingen en verenigingen, die sinds de oprichting gevestigd zijn in Amsterdam en die 50 jaar (of in een veelvoud van 10 jaar daarboven) of langer bestaan.