AMSTERDAM - Op 11 november 2022 vindt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van AFC Ajax NV plaats. De Raad van Commissarissen (RvC) van Ajax draagt daar Cees van Oevelen voor als nieuw lid van de RvC. Van Oevelen is de beoogde opvolger van Ernst Ligthart. Ligthart is 10 jaar lid van de RvC en heeft aangegeven zijn aflopende termijn niet meer te willen verlengen.


Cees van Oevelen (30 april 1971) is werkzaam als notaris en managing partner bij de Amsterdamse vestiging van multinational Greenberg Traurig. Als voetballer was hij actief in de jeugd en bij de zaterdagamateurs van Ajax. Hij vervulde in de loop der jaren meerdere vrijwillige bestuursfuncties bij de club, onder meer bij de Ajax Foundation.
Momenteel is hij lid van de Bestuursraad, een functie die hij opgeeft zodra hij formeel toetreedt tot de RvC.

De beoogde benoemingstermijn van Van Oevelen is vier jaar, van november 2022 tot de AVA van november 2026.