AMSTERDAM - De Amsterdamse politie heeft vandaag helaas weer moeten optreden tegen een spontane demonstratie die niet was toegestaan op het Museumplein. Ondanks de dringende oproep niet te komen en de waarschuwing dat zou worden opgetreden door de politie waren er naar schatting minimaal 600 mensen aanwezig.


Veel aanwezigen hielden geen 1,5 meter afstand. Er zijn in totaal ruim 30 personen aangehouden, onder andere vanwege bezit van slagwapens. Het politieoptreden was noodzakelijk vanwege de landelijke regels om verspreiding van het coronavirus en de nieuwe varianten tegen te gaan. Elders in de stad waren vreedzame, kleinschalige demonstraties waarbij de coronaregels in acht werden genomen. De driehoek staat demonstraties toe met goede afspraken om ze veilig te laten verlopen.

Het Museumplein en de omliggende omgeving waren vanaf 11.00 uur aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De politie heeft dan de mogelijkheid om personen in dit gebied preventief te fouilleren. De driehoek (gemeente, politie, openbaar ministerie) nam dit besluit naar aanleiding van ongeregeldheden afgelopen weken en recente aanwijzingen dat opnieuw personen die uit waren op gewelddadige confrontatie naar het plein wilden komen.

In de loop van de middag ontstond een spontane demonstratie op het Museumplein. De driehoek had vooraf duidelijk laten weten dat dit niet zou worden toegestaan maar wil geweld zo lang mogelijk vermijden. Via social media en op het Museumplein is dit via mededelingen op tekstkarren gecommuniceerd. Tegen 14.30 uur werd deze spontane demonstratie door de driehoek vanwege risico's voor de volksgezondheid ontbonden.

Gedoseerd en gefaseerd optreden
Omdat de groep mensen op het Museumplein niet kleiner werd en er geen 1,5 meter afstand van elkaar werd gehouden, begon de politie vervolgens met aanspreken, verbaliseren en is met versterkt geluid opgeroepen het plein te verlaten en naar huis te gaan. Hier werd geen gehoor aan gegeven. Er is ook met voorwerpen naar de politie gegooid. Daarop kondigde de driehoek een noodbevel af voor het Museumplein en directe omgeving en mocht niemand zich meer op het plein en de omliggende straten begeven. De politie trad daarop volgens draaiboek op met inzet van de bereden politie en ME. Het plein werd beheerst ontruimd. De waterwerpers stonden klaar om te sproeien, maar hoefden uiteindelijk niet gebruikt te worden. Rond 16.30 was het plein nagenoeg leeg.

Meld demonstraties vooraf: andere demonstraties in de stad goed verlopen
Elders in de stad, zoals in het Vondelpark, zijn vreedzame, kleinschalige demonstraties goed verlopen. Deze demonstraties zijn van tevoren aangemeld. Met de organisaties zijn afspraken gemaakt in het kader van de geldende maatregelen vanwege het coronavirus. In het Vondelpark zijn bijvoorbeeld stippen gezet om de noodzakelijke 1,5 meter afstand makkelijker te kunnen houden.

Na drie zondagen op rij verzoekt de driehoek demonstranten dringend zich vooraf te melden bij de gemeente om afspraken te maken om veilig te kunnen demonstreren. Het Museumplein moet ook gebruikt kunnen worden voor demonstraties, mits binnen de geldende coronaregels. Niet alleen moeten Amsterdammers op zondag weer gerust van hun plein gebruik maken, er moeten ook vreedzame en ordentelijke demonstraties kunnen plaatsvinden.