AMSTERDAM - SBO Dumont heeft op 4 mei als eerste school in het speciaal basisonderwijs in Amsterdam het Jump-in certificaat ontvangen. De school heeft de alle acht Jump-in doelen rond gezonde voeding en beweging behaald.  Op de school drinken alle kinderen water in de pauzes, en  eten gezonde tussendoortje tijdens het ‘10uurtje’. De school stimuleert kinderen meer te bewegen tijdens en na school door een actief beweegbeleid.

Rachel Hogerwerf, Directeur SBO Professor Dumont: “De start was pittig. Een omslag in de school, van 'ongezond' eten en drinken naar gezonder eten en drinken. Door volhouden en door inzet van het team, ouders en kinderen is het gelukt! Alle kinderen hebben fruit en bruin brood mee naar school. Wij merken dat leerlingen door gezond eten en drinken én bewegen, in de middag fitter zijn.”

Jump-in doelen

Scholen die voldoen aan de Jump-in doelen zijn scholen met een gezond voedings- en beweegbeleid. Deze scholen dragen bij aan een gezonde leefstijl van hun leerlingen. Om een Jump-in certificaat te ontvangen moeten scholen op alle acht thema’s voldoende scoren. Zij kunnen op eigen kracht de doelen halen of met ondersteuning van Jump-in. 
Meer informatie op www.amsterdam.nl/jumpin