AMSTERDAM - Loco-burgemeester Simone Kukenheim reikte vrijdagavond 16 november de Jubileumpenning uit aan de stichting Algemene Maatschappij voor Jongeren (AMVJ). AMVJ bestond op 16 november 2018 exact 100 jaar. De uitreiking vond plaats tijdens een receptie ter gelegenheid van hun 100-jarig bestaan in het sportcentrum van AMVJ.

Opgericht in 1918 bestaat AMVJ tegenwoordig uit het AMVJ Fonds, dat met subsidies de deelname van Amsterdamse achterstandsjongeren aan sociaal-culturele activiteiten bevordert en uit AMVJ Sport, de koepelvereniging van de huidige acht AMVJ-sportclubs (basketbal, golf, hockey, schaatsen, tennis, tafeltennis, voetbal en volleybal). Sinds de oprichting is AMVJ van grote waarde voor met name Amsterdamse jongeren. Zij bood en biedt een grote variëteit aan sportmogelijkheden en laat jongeren uit gezinnen met een lage sociaal-economische status kennis maken met diverse facetten binnen kunst en cultuur. De stichting AMVJ wil hiermee de deelname van Amsterdamse achterstandsjongeren aan sociaal-culturele activiteiten bevorderen.

Stichting AMVJ is eigenlijk nog eerder opgericht dan in 1918 omdat die is voortgekomen uit de jeugdorganisatie Excelsior, ontstaan in 1851. Een groepje jongeren splitste zich in af in 1909 en ging verder onder de naam stichting AMJV (Amsterdamsche Jonge Mannen Vereniging). Vervolgens ging vanwege de omstandigheden na het einde van de Eerste Wereldoorlog AMJV in 1918 toch weer samen met Excelsior en de nieuwe naam werd stichting AMVJ (Amsterdamsche Maatschappij voor Jongemannen). Doordat later ook meisjes lid mochten worden, werd de betekenis van de afkorting AMVJ na de Tweede Wereldoorlog gewijzigd in Algemene Maatschappij voor Jongeren.

Jubileumpenning
De Jubileumpenning is voor bedrijven, instellingen, stichtingen en verenigingen, die sinds de oprichting zijn gevestigd in Amsterdam en die 50 jaar (of in een veelvoud van 10 jaar daarboven) bestaan.