AMSTERDAM - Jan van Halst is per vandaag directeur algemene zaken bij AFC Ajax NV en in die hoedanigheid tevens voorzitter van de directie. Het betreft een tijdelijke en titulaire benoeming voor de periode van 4 september 2023, tot het moment waarop Alex Kroes benoemd kan worden als algemeen directeur en directievoorzitter.


Op 2 augustus jl. maakte Ajax de voorgenomen benoeming van Kroes bekend en werd tevens melding gemaakt van het non-concurrentiebeding dat hij heeft bij AZ, de werkgever waar hij formeel nog tot 1 september 2023 in dienst was. Het is momenteel nog altijd onduidelijk wanneer die benoeming kan plaatsvinden.

Als gevolg van zijn toetreding tot het directieteam, treedt Van Halst (20 april 1969) per direct af als commissaris van Ajax. De voormalige profvoetballer was sinds 26 mei 2023 lid van de Raad van Commissarissen (RvC). Idealiter ziet de RvC Van Halst terugkeren als commissaris, vanzelfsprekend met inachtneming van de daartoe behorende procedure.