AMSTERDAM - Op 8 juli 2017 werd Abdelhak Nouri tijdens een oefenwedstrijd in Oostenrijk getroffen door een hartstilstand. Als gevolg daarvan is bij de middenvelder ernstige en blijvende hersenschade opgetreden. Ajax bevestigde later dat de medische zorg van Nouri in de acute fase op het veld niet adequaat is verlopen en heeft als werkgever aansprakelijkheid voor de gevolgen daarvan erkend.


De familie Nouri en Ajax hebben nu overeenstemming bereikt over de door de club te betalen schadevergoeding. De procedure die door de familie Nouri bij de Arbitragecommissie van de KNVB was aangespannen, is als gevolg van deze minnelijke schikking beëindigd.

In de arbitrageprocedure was de omvang van de schade, vanwege onder meer het verlies van arbeidsvermogen en smartengeld, onderwerp van discussie. De bereikte overeenstemming ten aanzien van deze schadeposten betreft een netto-vergoeding van € 7.850.000,-.

Ajax vergoedt daarnaast sinds de zomer van 2017 onder andere de kosten die gemaakt moeten worden voor de verpleging en verzorging van Abdelhak Nouri en zal dit blijven doen.

Edwin van der Sar algemeen directeur AFC Ajax:"Het is goed dat er overeenstemming is bereikt, waardoor we dit af kunnen sluiten. We realiseren ons allemaal dat daarmee het leed voor Abdelhak en zijn naasten niet voorbij is. Het blijft een enorm verdrietige situatie, zo voelen wij dat hier bij Ajax ook.

Wij hebben veel waardering voor de manier waarop de familie dag en nacht met ontzettend veel liefde en aandacht voor Abdelhak zorgt. Als ik bij hem langs ga word ik ook altijd met open armen door de familie ontvangen. Dat geldt ook voor andere Ajax-collega's en dat waarderen wij enorm.

De band tussen Ajax en de familie Nouri zal altijd blijven. Niet alleen vanwege de Abdelhak Nouri Trofee, die de familie jaarlijks aan het grootste talent van onze opleiding overhandigt. Ook omdat we hebben besloten om het rugnummer 34 aan de familie Nouri te geven. Bij Ajax 1 zal nooit meer met rugnummer 34 worden gespeeld, tenzij de familie Nouri en Ajax daar samen een uitzondering voor willen maken. Tevens wordt in de Ajax Fanshop, naast de hoofdingang van de ArenA, het kleedkamermeubel van Abdelhak geplaatst. Dat hebben we de afgelopen jaren zorgvuldig bewaard in het stadion en gaan we nu een mooie plek geven, die voor iedereen toegankelijk is."

Mohammed Nouri, vader van Abdelhak:"Aankomende zomer is het vijf jaar geleden dat Abdelhak door het noodlot is getroffen. De afgelopen jaren hebben in het teken gestaan van zijn verzorging. Dat heeft ons naast alle moeilijke momenten ook heel veel kostbaars opgeleverd. Vooral het besef dat Abdelhak voor veel mensen een verpersoonlijking is van saamhorigheid en verbroedering. Dat is een enorm troostende gedachte.

Ook de betrokkenheid en inzet van Ajax is in al die jaren enorm belangrijk geweest. Ajax is al vanaf Abdelhak zijn jongste jaren een onlosmakelijk onderdeel van ons leven. Wij koesteren de band met zowel mensen binnen de club als met de trouwe supporters. Abdelhak zal voor altijd verbonden blijven aan nummer 34, het was zijn belofte aan alle supporters om te zorgen voor de 34e landstitel. Het maakt ons trots dat dit nummer met historische waarde van hem blijft. Dit nummer stond ook op zijn locker in de kleedkamer van Ajax 1. Hij was enorm trots op die plek, het was voor hem een teken dat hij steeds dichter bij zijn doel kwam om belangrijk te zijn voor Ajax. Het is een mooi cadeau voor alle fans dat deze stoel een permanente plek zal krijgen in de fanshop en daardoor toegankelijk is voor iedereen.

Het is goed dat de discussie over aansprakelijkheid en de gevolgen daarvan tot het verleden behoren en we gezamenlijk de blik naar voren kunnen richten. Dat zal met name gericht zijn op de mooie plannen die wij hebben met de Abdelhak Nouri Foundation. Ook daar willen we samen met Ajax recht doen aan de betekenis die Abdelhak heeft. Over de foundation en de plannen zullen we binnen afzienbare tijd naar buiten treden."