AMSTERDAM - Het Noorderparkbad heeft een eigen zwemles methode ontwikkeld getiteld: ‘Aan de slag’. ‘Aan de slag’ is een andere manier van leren zwemmen waarbij ouder en kind betrokken zijn bij de leerweg naar het A-diploma.

In het verlengde van het baby-, kleuter- en, peuterzwemmen kan het kind samen met een ouder doorstromen in deze zwemlesmethode. Ouders kunnen door middel van een uitgeschreven lesmethode met leuke en speelse oefeningen alle vaardigheden leren om hun kind zelf te begeleiden naar het A-diploma. De zwemonderwijzer van het Noorderparkbad heeft hierbij een begeleidende en adviserende rol. Deze methode is ook geschikt voor kinderen in het speciaal onderwijs.

Deze nieuwe zwemlesmethode is niet sneller of langzamer dan de reguliere zwemles. Het belangrijkste is dat je als ouder goed kijkt naar welke methode goed is voor je kind. Sommige kinderen gedijen minder goed in een groepje. Bij 'Aan de slag' ben je als ouder erg betrokken bij de leerweg van je kind. Je kunt hierdoor meer oefenen en beter inspelen op de behoefte van je kind. Inmiddels heeft al een behoorlijke groep ouders gekozen voor deze methode.

“Aan de slag” wordt op zaterdagen aangeboden. Neem voor meer informatie contact op met het Noorderparkbad: www.amsterdam.nl/noorderparkbad