AMSTERDAM - Op woensdag 5 februari werden 50-plussers gekoppeld aan een onbekende medespeler waar ze anders niet zo snel mee in aanraking komen. Dit gebeurde in de Amsterdamse Mooie Boules Bar. Tijdens een potje jeu de boules werden de 50-plussers op creatieve manier gekoppeld aan nieuwkomers met een andere achtergrond en leefwijze. Tijdens het spel gingen ze met elkaar in gesprek over het leven in Amsterdam en de band met hun familie. Er ontstonden bijzondere ontmoetingen.

Vooraf was het voor de deelnemers niet bekend wie ze zouden ontmoeten tijdens dit Franse spelletje. Het enige dat ze wisten is dat ze op de indoor jeu de boules baan iemand zouden ontmoeten die helemaal nieuw en onbekend voor ze is. Iemand van een andere generatie met een andere achtergrond of leefwijze. Op deze manier lanceerde sociaal platform Klup, in samenwerking met Mooie Boules Bar Amsterdam en Welcome app, een speciale editie van 'Klup Verbindt'.

"Het is heel makkelijk om samen een spel te leren spelen", vertelt Mahmoud uit Syrië. Hij heeft zich via de Welcome app aangemeld voor dit event.

Michiel van den Berg (mede oprichter Klup) vertelt: "Onder de noemer 'Klup Verbindt' koppelen wij 50-plus gebruikers aan andere generaties of achtergronden. Door middel van een bijzondere activiteit proberen wij groepen mensen bij elkaar te brengen. Dit idee kwam tot stand door een gesprek met Rogier van Genugten (oprichter Mooie Boules Foundation). "We hadden het idee om mensen in spelvorm bij elkaar te brengen om zo meer verbinding te brengen in de maatschappij. Jeu de boules is erg laagdrempelig en daarom zeer geschikt om samen te leren spelen". De koppeling met de Welcome app, die erop gericht is nieuwkomers zich welkom te laten voelen in Nederland en in dit geval Amsterdam, was snel gemaakt: "Doordat we alle drie een bepaalde doelgroep op creatieve, actieve en eigentijdse manier koppelen, sluiten onze werkwijze en gedachtegoed perfect bij elkaar aan." Deze eerste editie is voor alle drie de partners erg succesvol gebleken. Het idee is dan ook om hetzelfde format in alle steden uit te rollen en zo in elke stad meer verbinding te creëren". Aldus Rogier.

Over de initiatiefnemers Klup is een sociaal platform dat 50+ gebruikers op een innovatieve online manier koppelt met als doel offline af te spreken. Het platform heeft inmiddels meer dan 50.000 gebruikers. De Mooie Boules Bar is allereerste jeu de boules-foodhal van Nederland met inmiddels locaties in Rotterdam, Delft, Amsterdam. Er openen binnenkort nog meer barren in Eindhoven, Breda en Utrecht. Op de Welcome app worden activiteiten aangeboden door organisaties die zich inzetten voor de integratie van nieuwkomers in Nederland. De app is speciaal ingericht om nieuwkomers zich welkom te laten voelen in Nederland.

Deelname Ben je vijftig jaar of ouder? Maandelijks organiseren Klup en Mooie Boules samen een event in elke stad. Aanmelden voor een volgende editie van Klup Verbindt kan via: www.kluppen.nl Deelname is gratis.