AMSTERDAM - Vandaag vond in de Johan Cruijff ArenA de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van AFC Ajax NV plaats.


Tijdens deze vergadering werden drie leden van de Raad van Commissarissen (RvC) herbenoemd. Leo van Wijk voor een periode van twee jaar, tot en met de AVA in 2021, en Peter Mensing en voorzitter Leen Meijaard voor een periode van vier jaar, tot en met de AVA in 2023.

Voorts werd conform de geldende procedure het voornemen besproken Susan Lenderink te benoemen en Marc Overmars en Edwin van der Sar te herbenoemen als statutair bestuurders. Aansluitend op de AVA werd het formele besluit tot (her)benoeming van de drie genoemde bestuurders door de RvC genomen. Financieel directeur Lenderink en algemeen directeur Van der Sar voor een periode van vier jaar, tot en met de AVA in 2023. De benoemingstermijn van directeur voetbalzaken Overmars liep nog tot en met de AVA van 2020 en zijn herbenoeming voor een periode van vier jaar loopt derhalve tot en met de AVA van 2024.

Tijdens de AVA werd tevens het dividend over het boekjaar 2018/2019 vastgesteld. Het dividendbedrag van EUR 0,25 per gewoon aandeel wordt vanaf 22 november 2019 in contanten betaalbaar gesteld onder aftrek van 15% dividendbelasting. Hierbij gelden onderstaande dividenddata.

19 november 2019: Ex dividend notering

20 november 2019: Recorddatum

22 november 2019: Betaalbaarstelling dividend