AMSTERDAM - De Raad van Commissarissen (RvC) van AFC Ajax NV is voornemens het contract met financieel directeur Susan Lenderink te verlengen tot en met 30 juni 2026. Dit met inachtneming van de geldende procedure, waardoor zij na de nog uit te schrijven Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) door de RvC kan worden herbenoemd voor de nieuwe periode. De huidige termijn van Lenderink loopt tot en met november 2023.

Susan Lenderink (Warnsveld, 1977) is sinds de zomer van 2019 financieel directeur bij Ajax. Sinds 15 november 2019 vervult zij deze functie als statutair bestuurder. “Ik werk hier nu tweeëneenhalf jaar met veel plezier. Het directieteam waar ik onderdeel van uitmaak werkt goed samen, ik merk dagelijks dat we complementair zijn aan elkaar. Ondanks het feit dat we het grootste deel van die periode veelvuldig vanuit huis hebben moeten werken, heb ik samen met mijn collega’s van onder andere Finance, HR en ICT de organisatie verder kunnen professionaliseren. Ik ben blij met het in mij gestelde vertrouwen en heb veel zin in de komende jaren bij Ajax.”

President-commissaris Leen Meijaard: “Susan Lenderink is eindverantwoordelijk voor het financiële beleid, de financiële verslaglegging en de financiële en administratieve organisatie en die rol vervult zij met verve. Daarnaast drukt zij een belangrijk stempel op de professionalisering van de groeiende organisatie die Ajax is. Ook is zij de stuwende kracht achter het ontwikkelen en realiseren van de meerjarenplannen van de club. Wij zijn voor de continuïteit van de organisatie en het functioneren van het directieteam erg blij dat wij haar langer kunnen vastleggen.”