AMSTERDAM - De Raad van Commissarissen (RvC) van AFC Ajax NV is voornemens het contract met commercieel directeur Menno Geelen te verlengen tot en met 30 juni 2026. Dit met inachtneming van de geldende procedure, waardoor hij na de nog uit te schrijven Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) door de RvC kan worden herbenoemd voor de nieuwe periode. De huidige termijn van Geelen loopt tot en met november 2022.

Menno Geelen (Huizen, 1982) is sinds 1 november 2016 commercieel directeur bij Ajax. Sinds 16 november 2018 vervult hij deze functie als statutair bestuurder. “Ik heb het hier erg naar mijn zin en we hebben de afgelopen jaren mooie dingen bereikt. Dit is een dynamische wereld waarin ik genoeg kansen zie om ook de komende jaren met mijn collega’s en samen met onze commerciële partners een bijdrage te leveren aan de groei van de club. Dus ik ben blij met deze verlenging.”

President-commissaris Leen Meijaard: “Wij zien Menno Geelen als architect van de commerciële strategie van Ajax. Wij hebben er veel vertrouwen in dat hij daar de komende jaren verder succesvol invulling aan gaat geven. Mocht het nodig zijn, kan Menno tevens als plaatsvervangend algemeen directeur fungeren. Hij heeft de afgelopen jaren enorm veel kennis en ervaring opgedaan. De groei die zijn afdelingen onder hem bewerkstelligd hebben, kwalitatief maar ook als belangrijke inkomstenbronnen voor de club, is indrukwekkend. Deze voorgenomen benoeming is erg goed voor Ajax.”