AMSTERDAM - ABN AMRO start het langetermijnprogramma De Inhaalslag voor gelijke kansen in de hockeywereld. De bank is een van de belangrijkste sponsoren in de sport en wil zo de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in de hockeysport structureel aanpakken.

In 2025 moet er op de door ABN AMRO gesponsorde clubs en toernooien een meer gelijkwaardige situatie zijn op tal van terreinen: van de spelerssalarissen en het aantal vrouwelijke trainers en coaches tot de beschikbaarheid van sportieve faciliteiten voor vrouwen. ABN AMRO streeft daarbij naar een eerlijke 50/50-verdeling tussen mannen en vrouwen binnen het hockey.

Deelname aan het programma is niet vrijblijvend. Clubs die ABN AMRO als sponsor willen behouden moeten zich aan de doelen van het programma committeren. Om deze doelen te bereiken gaat de bank concrete afspraken maken met clubs als onderdeel van nieuwe sponsorcontracten.

‘De sportwereld - en daarmee de hockeywereld - wordt nog altijd gedomineerd door mannen. Wij willen een organisatie zijn waar alle groepen uit de maatschappij zich gezien en gehoord voelen, ongeacht afkomst, religie, seksuele voorkeur, generatie, ras of sekse. Een sportclub is ook een plek met een belangrijke maatschappelijke rol. Als sponsor van 53 hockeyclubs in Nederland willen we ook hier het belang van meer gelijkheid voor het voetlicht brengen.’
Ernst Boekhorst, Head of Brand, Sponsoring, Foundation en Art & Heritage bij ABN AMRO

Ongelijkheid in de hockeywereld
Vrouwen in het tophockey verdienen 5 tot 10 keer minder dan mannen; meer dan 80% van het sponsorgeld gaat naar mannen; vrouwen hebben minder faciliteiten tot hun beschikking en de bestuurslagen in de sport worden gedomineerd door mannen. Dit terwijl tweederde van de hockeyers vrouw is. ABN AMRO wil dit veranderen door haar sponsorgeld op een bewuste manier te besteden en daar concrete voorwaarden aan te stellen.

De Inhaalslag in drie slagen
Het programma De Inhaalslag is beschikbaar voor de 53 hockeyclubs die ABN AMRO sponsort en bestaat uit drie onderdelen.
- Ondersteuning zodat besturen en commissies tot een gelijkwaardige verhouding kunnen komen.
- Trainingen en educatietrajecten om gelijke kansen te realiseren.
- Aanbieden van middelen en materialen zodat de sport op volkomen gelijkwaardige manier beoefend kan worden.

Voortgang in vooruitgang
ABN AMRO heeft zelf ook al aanpassingen gedaan die bijdragen aan structurele verandering. Zoals:
- Sinds 2020 zijn de vrouwen toegevoegd aan de Euro Hockey League (de Champions League voor hockey) en hebben zij dezelfde rechten waaronder hetzelfde prijzengeld, programma en hospitality.
- In alle contracten met lokale hockeyclubs ligt vast dat 30% van het sponsorgeld bestemd is voor duurzaamheid en/of inclusiviteit en diversiteit.
- De huidige contracten van onze hoofdklasse clubs lopen af in 2021. Voor een nieuw contract is verlenging geen vanzelfsprekendheid. Nieuwe contracten worden aangegaan op basis van een pitch waarbij diversiteit & inclusie naast duurzaamheid het hoofdthema/vereiste is.
- Het ABN AMRO hockeyweekend, waarmee het nieuwe seizoen voor de hoofdklasse begint, is sinds 2019 uitgebreid met de vrouwen.

Over De Inhaalslag
Het programma De Inhaalslag komt voort uit ABN AMRO’s bankbrede Diversiteit & Inclusiviteit-beleid. Als sponsor gaat de bank haar deskundigheid inzetten om samen met de clubs een positieve verandering teweeg te brengen in zowel sport als maatschappij.