AMSTERDAM - Stadsdeel Zuid hecht veel belang aan goede school en speelpleinen voor met name kinderen en jongeren. Maar ook dat die pleinen gebruikt kunnen worden door andere bewoners en bezoekers. Daarom ging de bestuurscommissie Zuid in gesprek met bewoners over dit onderwerp.

Op woensdagavond 17 mei ging bestuurscommissie Zuid in buurtcentrum Plan C aan het  Smaragdplein, in gesprek met bewoners over school- en speelpleinen. Dit in het kader van een beeldvormende vergadering waarbij de bestuurscommissie op een openbare locatie in de buurt vergaderd en graag wil horen wat er zoal leeft bij bewoners en ondernemers over een bepaald onderwerp.

Extra geld

Voorzitter van bestuurscommissie Zuid, Sebastiaan Capel, opende de avond met een verrassing. Hij maakte bekend dat er een bedrag van €52.000 extra beschikbaar komt voor vernieuwing en vergroening van school- en speelpleinen, naast de structurele middelen die het stadsdeel voor dit doel heeft. Het extra geld is onderdeel van een financiële meevaller voor bestuurscommissie Zuid. Na de opening volgde uitleg over de verschillende regelingen die er zijn om school- en speelpleinen te verbeteren en te vergroenen en hoe dit in zijn werk gaat.

Brede School de Bockesprong

Daarna werd een praktijkvoorbeeld uitgelicht. De initiatiefnemers van de vergroening van het schoolplein van  ‘Brede School de Bockesprong’, gevestigd aan de Théophile de Bockstraat, legden uit hoe het proces om hun schoolplein aan te pakken verlopen is. Omdat het plein openbare ruimte is, had dit meer voeten in de aarde dan als het plein van de school zelf is. Met vereende krachten en diverse geldbronnen, waaronder een sponsorloop, hoopt de school na de zomer gebruik te maken van hun vernieuwde plein.

De buurt in

Naast het plenaire gedeelte in Buurtcentrum Plan C, gingen de aanwezigen met elkaar de wijk in om  een aantal speelpleinen in de buurt met eigen ogen te bekijken. Tijdens de wandeling werden het Willibrordusplein, het Borssenburgplein en het Meerhuizenplein aangedaan. Vanwege de zwoele avond ontstonden spontane gesprekken met omwonenden.