AMSTERDAM - Stadsdeel Zuid stelt 235.000 euro beschikbaar voor kunst en cultuur. Op 28 juni stelde het Algemeen Bestuur van stadsdeel Zuid unaniem het ‘Uitwerkingsbesluit Kunst en Cultuur stadsdeel Zuid’ vast. Deze subsidieregeling heeft als doel het stimuleren van kunstinitiatieven in Zuid.

In Amsterdam Zuid wonen en werken vele kunstenaars, creatieve ondernemers en medewerkers van kunstinstellingen. Een uniek cultureel veld waar de bestuurscommissie blijvend in wil investeren. Met de vaststelling van het ‘Uitwerkingsbesluit Kunst en Cultuur stadsdeel Zuid’ heeft Zuid een subsidieregeling om de culturele infrastructuur van Zuid te versterken en te onderhouden.

Eenmalige en periodieke subsidies

De regeling kent zowel de mogelijkheid tot het aanvragen van eenmalige, als voor periodieke subsidies. Aanvragen worden beoordeeld door de Advies Commissie Kunst van stadsdeel Zuid, die de kwaliteit van de initiatieven beoordeeld en advies uitbrengt. Het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie besluit uiteindelijk welke aanvragen gehonoreerd worden. Met de regeling is een totaalbedrag van 235.000 euro gemoeid voor de periode 2018 - 2020.

Sebastiaan Capel, portefeuillehouder kunst van stadsdeel Zuid, is trots: ‘Met deze regeling blijven we investeren in de culturele infrastructuur in Zuid. Iedere keer ontvangen we meer aanvragen dan we budget hebben, waarmee blijkt dat we in het meest culturele deel van de stad zitten. Ik kijk uit naar de nieuwe aanvragen’.

Lopende initiatieven

Enkele voorbeelden van initiatieven die uit de lopende regeling worden betaald zijn: broedplaats en opkomend concertpodium Cinetol, stichting C.L.O.U.D. (Consequential Laboratory of Unspecified Dimensions) en Zone2Source. Zone2Source een internationaal platform dat kunstenaars uitnodigt om in en buiten de glazen paviljoens in het Amstelpark projecten te ontwikkelen en te exposeren.

Kunstenplan gemeente Amsterdam

De regeling van Zuid maakt deel uit van de stedelijke subsidieregeling ‘Gebiedsgebonden Kunst- en Cultuuractiviteiten’ en is onderdeel van de ‘Hoofdlijnen Kunst en Cultuur 2017-2020’, het kunstenplan van gemeente Amsterdam. Ieder stadsdeel heeft zijn eigen subsidieregeling die inspeelt op de culturele behoefte in dat gebied.