AMSTERDAM - De Zilveren Anjers van het Prins Bernhard Cultuurfonds zijn dit jaar uitgereikt aan Joop en Janine van den Ende, Barend van Benthem en Johan Veenstra. Prinses Beatrix heeft vanochtend de Zilveren Anjers, een onderscheiding voor bijzondere en vrijwillige inzet voor cultuur en natuur, uitgereikt in het Paleis op de Dam in Amsterdam.

Daarnaast werden ook de Zilveren Anjers van 2020 uitgereikt. Vorig jaar werden de Zilveren Anjers toegekend aan Els Blokker-Verwer voor haar schenkingen op onder meer het gebied van de beeldende kunsten en muziek en Albert Haar, aanjager van het culturele leven in Drenthe. Kees Bos, ‘de cartograaf van Zeeland’, kreeg een Zilveren Anjer voor zijn bijdrage aan de historische cartografie en daarmee het landschap van de toekomst. Hij kon er helaas niet bijzijn maar ontving hem thuis uit handen van de Commissaris van de Koning in Zeeland, Han Polman.

Zilveren Anjer
De Zilveren Anjers worden sinds 1950 toegekend als eerbetoon van het Cultuurfonds voor personen die zich vrijwillig en onbetaald hebben ingezet voor cultuur of natuur in het Koninkrijk der Nederlanden. Sindsdien hebben honderden cultuur- en natuurvrijwilligers de onderscheiding ontvangen. Prins Bernhard (1911 – 2004) reikte de onderscheiding tot 2004 uit. Vanaf 2005 heeft Prinses Beatrix deze taak overgenomen.

De Laureaten van 2021

Joop en Janine van den Ende
Joop (1942) en Janine van den Ende (1956) hebben naast hun werkzaamheden in televisie- en musicalland zich op bijzondere wijze ingezet voor de Nederlandse cultuur. Vanuit de gedachte dat ‘goed doen tot goed doen volgen leidt’ heeft het echtpaar 20 jaar geleden de VandenEnde Foundation opgericht..

Barend van Benthem
Barend van Benthem (1940) houdt zich al bijna 50 jaar op bijzondere wijze bezig met Nederlands zilver waardoor hij bijdraagt aan de Nederlandse cultuur. Zijn toegewijde en karakteristieke werkwijze heeft gezorgd voor publicaties en belangrijke bijdrages aan de Nederlandse zilver-kunstnijverheid.

Johan Veenstra
Johan Veenstra (1946) is sinds 1971 de productiefste en meest gelezen auteur in het dialect Stellingwerfs. Hij is de enige fulltime schrijver in het Stellingwerfs, te midden van een groep van gemiddeld 15 tot 30 auteurs die zich jaarlijks in die streektaal manifesteren.

Over het Prins Bernhard Cultuurfonds
Het Prins Bernhard Cultuurfonds brengt mensen, werelden en ideeën samen om cultuur en natuur te laten leven. Dankzij onze bijdragen, fondsen en prijzen ontstaan nieuwe culturele initiatieven en wordt cultureel erfgoed behouden. Dat doen we met schenkers en makers, liefhebbers en experts, bedenkers en beschermers. En met de bijdrages van de BankGiro Loterij, de Nederlandse Loterij en van al onze donateurs.