AMSTERDAM - Op woensdag 7 februari vertrekt een Amsterdamse delegatie van 60 culturele instellingen en 25 creatieve ondernemers onder leiding van minister Ingrid van Engelshoven en wethouder Simone Kukenheim voor een tweede Amsterdamse kunst- en cultuurmissie naar Parijs.

Met de missie wordt aandacht gegeven aan de unieke en diverse culturele samenwerking tussen Amsterdam-Parijs en Nederland-Frankrijk in 2018 en 2019. Doel van de missie is om Parijs kennis te laten maken met de Amsterdamse kunst en cultuur en vice versa én om nieuwe samenwerkingen tussen culturele instellingen te bevorderen. De missie vindt plaats van 7 tot en met 9 februari en is een initiatief van de gemeente Amsterdam en de Mairie de Paris, ondersteund door de Nederlandse ambassade in Parijs en in samenwerking met het ministerie van OCW.

Waarom deze missie?

Kunstenaars, ontwerpers op het gebied van mode en vormgeving en culturele instellingen uit Amsterdam bewegen zich over de hele wereld, bereiken een mondiaal publiek en behoren tot de internationale top. Wethouder Kunst en Cultuur Simone Kukenheim: “Om dat niveau vast te houden is het belangrijk talent aan te trekken en te behouden en zichtbaar te zijn in andere wereldsteden. Samenwerking tussen instellingen uit beide steden heeft direct gevolgen voor wat er te zien en te bezoeken is in Amsterdam en Parijs. Kunst en cultuur dragen daarnaast bij aan de stedelijke opgaven in beide steden. Onderwerpen zoals culturele diversiteit, participatie, kunstenaarsklimaat en spreiding van cultureel aanbod zijn belangrijke onderwerpen in het programma. Amsterdam en Parijs kunnen hier van elkaar leren.”

Minister van OCW Ingrid van Engelshoven: “Nederland heeft cultuurinstellingen die tot de internationale top behoren en kunstenaars die het wereldtoneel hebben veroverd. Ontwikkeling en vernieuwing zijn van belang om die sterke internationale positie uit te breiden. Bovendien willen we samenwerking over de grenzen heen bevorderen. Door deze missie kunnen onze sterke instellingen en kunstenaars de banden met hun collega’s in Parijs verstevigen, en met het internationale netwerk dat in een wereldstad samenkomt. Dat past perfect bij het grenzeloze karakter van cultuur.”