AMSTERDAM - De komende jaren gaan er miljoenen euro’s extra naar de openbare bibliotheken.

Staatssecretaris Uslu (Cultuur en Media) wil er met dat geld voor zorgen dat elke gemeente een toekomstgerichte bibliotheekvoorziening heeft. Dat houdt concreet in dat gaten in het fysieke bibliotheeknetwerk worden gedicht en dat de online bibliotheek wordt uitgebreid.

Daaraan gekoppeld wil Uslu ook een zorgplicht voor gemeenten instellen, zodat de toegang tot bibliotheken in de toekomst is gewaarborgd. Komend jaar is 29,7 miljoen euro beschikbaar, en dat loopt op tot een structureel bedrag van 58,7 miljoen euro vanaf 2025.

Staatssecretaris Uslu: “Als je lid bent van de openbare bibliotheek, heb je een abonnement op de hele wereld. Want lezen is fundamenteel, en een bibliotheek brengt je nog veel meer dan dat. Het is een plek waar mensen cultureel en maatschappelijk ontwaken en groeien.”

Samen met gemeenten

Vooral in gemeenten zonder fysieke bibliotheek en op plekken waar de afstand tot de bibliotheek te groot is geworden. Het Rijk doet dit natuurlijk niet alleen. De lokale overheid heeft vaak het beste zicht op wat in een gemeente nodig is.

Wat dit alles voor de OBA Amsterdam betekenen kan, is nog niet precies bekend. Landelijk en in onze overzeese gebieden zal dit positieve bericht zeker welkom zijn.