AMSTERDAM - Sinds 2014 worden er braakliggende terreinen in Sloterdijk bebouwd met grondstoffen die dienen voor biobased (natuurlijke) materialen. Op deze manier worden de kavels goed gebruikt en dragen we tegelijkertijd bij aan de circulaire economie. Dit jaar zorgt het winterkoolzaad voor een gele bloemenzee in het gebied, wat mooie plaatjes oplevert.

Winterkoolzaad is een kruisbloemige plant die aan het eind van de zomer gezaaid wordt. Van eind april tot begin mei staan de bloemen in bloei. Koolzaad en vooral de olie die uit de zaden geperst kan worden, kent veel toepassingen. De bekendste zijn het gebruik in margarine, bakolie en als biodiesel.

Agrarische inzet van grond

Dertig jaar geleden is de grond in het Westelijk havengebied door de gemeente Amsterdam aangekocht. Er zijn toen direct grote zandvlakten van gemaakt, omdat het ontwikkeld zou worden. Doordat er minder vraag dan aanbod was, bleef de grond lange tijd onaangeroerd. Nu wordt de industriegrond tijdelijk agrarisch ingezet.

Biobased economy

In een biobased economy vervangen biologische grondstoffen fossiele brandstoffen voor het produceren van chemicaliën, materialen, brandstoffen of elektriciteit en warmte. Drijfveren zijn verduurzaming, economische kansen voor nieuwe producten, energie- en grondstofzekerheid en verbetering van de economie in de landbouw. De Amsterdam Economic Board ondersteunt dit soort innovatieve duurzame ontwikkelingen.