AMSTERDAM - De uitslag van de plannen met de meeste stemmen van Centrum Begroot 2022 zijn bekend: het zijn in totaal 24 winnaars geworden!

Het geld dat voor de winnende plannen beschikbaar is bestaat uit een pot van 450.000 euro, De Gemeente Amsterdam/Stadsdeel Centrum had alle centrumbewoners vanaf 12 jaar een stembiljet gestuurd. De site was in het Nederlands en Engels opgesteld.

Helaas was er geen budget voor een huis aan huiskrantje met alle plannen zodat mensen rustig thuis plannen konden uitzoeken en dan stemmen. Opvallend was dat de Amsterdamse media als het Parool of At5 er geen aandacht aan gaven. Is een half miljoen geld met 60 plannenmakers in de hoofdstad van Nederland dan geen nieuws: vroegen lezers bij het Amsterdams Dagblad zich af?

Meer dan 10.000 centrumbewoners participeerden en namen de moeite om via de digitale weg de uiteindelijke 60 goedgekeurde plannenmakers te steunen en op hun plannen te stemmen. Sommige plannen waren specifiek voor een buurt waardoor mensen uit andere buurten niet altijd daarvoor stemden. Niemand haalde alle stemmen binnen. Interessant is de vraag of men bij een volgende ronde de stad zou moeten ‘indelen’ en dat men alleen zou kunnen stemmen voor plannen in ‘eigen buurt’.

Het plan dat de meeste stemmen kreeg is: 20 groene parkjes in centrum erbij met 6.754 stemmen. (Groene daken op woonboten)

De winnaars ingedeeld per bedrag categorie zijn:
Plannen tot/met 5.000 euro Hinkelbaan op het Amstelveld
Plannen. 5.001 tot/met 10.000 euro Gierzwaluwen nestkasten op de Stopera
Plannen 10.001 tot/met 15.000 euro Plantenbakjes voor Zorgcentrum de Keyzer
Plannen 15.001 tot/met 20.000 euro geen
Plannen 20.001 tot/met 30.000 euro Meer biodiveriteit in de Laagte Kadijkbuurt
Plannen 30.001 tot/met 40.000 euro 20 groene parkjes in centrum erbij
Plannen 40.001 tot/met 50.000 euro Meer groen op de wllen 54m2 gevelgroen -Fase 1
Plannen met een budget hoger dan 50.001 euro geen

Van de winnende plannen zijn er 15 ‘groenplannen’, 1 vogelnachtkastjes, 1 wormenhotelplan voor schoolpleinen, 1 Zero Waste Hub,, 2x schone straten,1 hinkelbaan, 1 ondersteuning Stolpersteine, 1 Spui Markt Amsterdam(50.000 euro!). Sslechts 1 kunst- en cultuurplan haalde het; steun aan het ABFF: het Amsterdams Buurt Film Festival.

Buurthuizen en diverse jeugdgerelateerde plannen en diverse kunstplannen voor filmpjes en kunst in de buurt haalde het allemaal niet. Pech was er voor de plannen Fietsjes/driewieleers voor speeltuin UJ Klaren, Een paar bankjes in het Funenpark, 65 jaar Wijkcentrum d’Oude Stadt en de Geefmarkt. Die maar met een klein stemverschil de prijzendrempel net niet haalden.

Het laagste aantal stemmen kreeg ‘De Zandtovenaar komt naar het Leidseplein”. Terwijl ‘Leidsebuurt schoner’ het net wel haalde! Zie ook https://centrumbegroot.amsterdam.nl