AMSTERDAM - Tot en met 24 mei konden mensen een reactie op het 'CONCEPT uitvoeringsprogramma afval' geven in Amsterdam,een interessant document.


Wijkcentrum d'Oude Stadt is een van de spelers op het veld in Amsterdam-centrum; de input van vele Amsterdammers in het centrum worden maandelijks ingebracht door de gemiddeld 15 wijkraadsleden uit 7 gebiedjes in een Wijkraadvergadering.

En zo wordt de stad en zijn problemen door vele vrijwilligers in kaart gebracht. En wordt zo nodig aan de bel bij de Gemeenteraad en hetStadhuis getrokken. Wijkcentrum d'Oude Stadt,sinds 1957 bestaand, zit tegenwoordig in de Kerkstraat vlakbij de Leidsestraat www.oudestadt.nl

Nu is er een reactie uit van het Wijkcentrum d'Oude Stadt uitgegaan op het 'uitvoeringsprogramma afval'; want de Gemeente heeft een mooi plan maar alles is niet even goed makkelijk uit te voeren in het centrum zelf. Wel sommige dingen: als een verzameldag voor oude matrassen, een ideeenwedstrijd voor innovaties en het net houden van plekken waar containers staan zijn, en 'white label' wagentjes voor snellere afvoer.

Wat ontbreekt is volgens de wijkraad o.a. 'echte' handhaving nu en straks na invoering van het uitvoeringsprogramma. Er moet lik op stuk beleid komen: Huurders die vuilniszakken op verkeerde dagen buitenzetten zijn eigenaren voor verantwoordelijk, Amsterdammers die zo vroeg hun vuilnis buiten zetten dat vogels vrij spel hebben en zelf hun troep niet opruimen, met alle gevolgen van dien moeten aangepakt worden. Het te weinig schoonspuiten van steegjes en stoepen. En nog te weinig Buurtconciërges worden ingezet die bewoners kunnen corrigeren en aansturen om maar wat op te noemen.

Maar er ontbreekt nog iets: Een proef met de vroegere 'buurtstraatveger', zoals in vele landen wel bestaat, die dag in dag uit de zelfde route extra schoonhoudt. contact houdt met de basis en al zijn er nu 'melders' op containers en vuilnisbakken waardoor men kan bijsturen, er is meer nodig het bijvegen.. door straatvegers kan een veel schonere buurt met bewoners die ook willen helpen de buurt schoonhouden opleveren.

De wethouder(s) gaat de reacties na met de ambtenaren en dan komt er straks een terugkoppeling/aanpassing van het plan.

Studio Dreams Come True