AMSTERDAM - Is Facebook ‘out of in’? Toch volgen vele mensen organisaties en personen elkaar ook op Facebook. Wat doet wie????


Wijkcentrum d’Oude Stadt heeft besloten dat er meer volgers op Facebook moeten komen: Als duizenden binnenstadbewoners op hen stemmen (Centrum Begroot); dan moeten ze toch ook veel meer ‘volgers’ kunnen krijgen!

Het wijkcentrum d’Oude Stadt (1957) is begonnen met 595 volgers op Facebook; dat moet toch wel n de komende maanden verbeterd kunnen worden; er wonen alleen al in centrum ruim 80.000 bewoners… “Ok, dat is een beetje hoog getal om te willen”, aldus een van de bestuurders. ‘Maar we moeten wel met ons getal omhoog!’

Het wijkcentrum d’Oude Stadt is net deze maanden 65 jaar geworden, met een kleine borrel, receptie en vele, vele bezoekers! Je wordt niet elk jaar 65! De wijkraadsleden hopen op Facebook ‘minstens 650 volgers en meer..!’ Alle volgers vanaf nu dingen mee voor een ‘prijsje’, inhoudende ‘meer licht in donkere tijden’. En onder de huidige volgers wordt natuurlijk ook iets verloot!

Wijkcentrum d’Oude Stadt vertegenwoordigt in o.a. Amsterdam Centum, via wijkraadsleden, vele Amsterdammers en organisaties. Want in Amsterdam is er altijd wat, van politieke punten tot gewoon buurtproblematiek en van maatschappelijke inzet tot behoefte!

Waar zit het wijkcentrum d’Oude Stadt? In het hart van de stad, Kerkstraat 123 te Amsterdam, nabij de Spiegelstraat. Voor na en in het nieuwe jaar: ‘Allen die dit lezen, elke middag van harte welkom!” En/of kijk, naast hun Facebookpagina Wijkcentrum d’Oude Stadt, naar hun website en daar naar de events op de zaalagenda!

Rechts op de foto; Voorzitter Wijkcentrum d’Oude Stadt, Dingeman Coumou en stadsdeelbestuurder van Amsterdam Centrum, Micha Mos bij het 65 jarig bestaan van het wijkcentrum d’Oude Stadt (2022).