AMSTERDAM - Een van de laatste Wijkcentra die Amsterdam nog heeft, zit in de Kerkstraat 123. Het is een ‘clubhuis‘ voor maatschappelijk betrokken, actieve buurtbewoners die zich inzetten voor meer ruimte voor de voetganger, het weren van overbodig (toeristisch) autoverkeer, meer groen in de versteende binnenstad en schonere straten om maar wat te noemen.


Leden van de Wijkraad hebben de afgelopen jaren volop gebruik gemaakt van het recht op inspraak in de Gemeenteraad. Ze houden de Gemeenteraad scherp bij het nemen van moeilijke besluiten, zoals het indammen van het ‘sprinkhaantoerisme’ dat de binnenstad plattrapt. Bewoners willen rustig wonen, geen nachtelijk geschreeuw van zich misdragende groepen toeristen.

Dankzij inzet van Wijkraadsleden pakt bijvoorbeeld Wethouder Ivens de vervuiling rond de afvalscheidingscontainers nu echt aan.

Een ander succesje van het Wijkcentrum zijn de handhavingsverzoeken aan de gemeente tegen de zogeheten mupi’s, de reclamezuilen die overal oprukken. Van die bewegende lichtbeelden hebben sommige bewoners overlast in hun huiskamers. Volgens de regels van het Unesco Werelderfgoed mogen de mupi’s in het beschermde stadsgezicht geen bewegende beelden hebben. Dankzij het wijkcentrum werd de Gemeente Amsterdam meerdere malen op de vingers getikt omdat ze niet had opgelet. Zo ook bij terrasuitbreiding tegen de regels, die de loopruimte voor voetgangers innemen.

Het clubhuis is een gezellige plek waar het bruist van de actie-ideeën. Op de website is te zien voor welke verbeteringen de vrijwilligers strijden. De ervaren Wijkraadsleden en andere vrijwilligers helpen ook kwetsbare bewoners, die de weg niet weten om hen door te verwijzen. Of als zij onvoldoende Nederlands spreken en/of schrijven, bij het schrijven van brieven aan de juiste instanties om hun recht te halen als ze een probleem ervaren. Iedereen die in het werkgebied woont, is van harte welkom voor een kop koffie of thee. Doe mee!