AMSTERDAM - Hoe veilig is een fietspad dat ‘zomaar’ eindigt op een grote weg? ‘Er moet met spoed iets gebeuren’ wordt er aan verkeerswethouder van der Horst gevraagd: tref directe veiligheidsmaatregelen bij Kikkerbilssluis bij de Prins Hendrikkade in Amsterdam.


Afgelopen week heeft het wijkcentrum via bewoners diverse noodkreten ontvangen over de gevaarlijke fietssituatie op de Kikkerbilssluis.

Fietsers komen gedwongen vanaf een abrupt eindigend fietspad opeens schuin op de Prins Hendrikkade tussen het zeer drukke autoverkeer terecht. Dit is voor alle verkeersdeelnemers een onverwachte en zeer gevaarlijke verkeerssituatie.

Helaas is er dan ook zeer recent een dodelijk fietsslachtoffer te betreuren. Dit fietsongeluk was bovendien ook niet het eerste ernstige verkeersincident dat de laatste jaren op de Kikkerbilssluis heeft plaatsgevonden.

Om de verkeerssituatie voor fietsers en autoverkeer overzichtelijker en veiliger te maken verzoekt Wijkcentrum d’Oude Stadt dan ook om met spoed op en rond de Kikkerbilssluis een verkeersonderzoek in te stellen en de gewenste maatregelen te treffen.

Het wijkcentrum en de buurtbewoners hopen dat daarmee verkeers- en met name ernstige fietsincidenten op deze locatie zo snel mogelijk voorkomen kunnen worden.