AMSTERDAM - De Verkeersgroepen Amsterdam dacht dat hier een mooi voorstel lag; "Vanwege de Coronacrisis: tijdelijk parkeertarieven in Amsterdam verlagen"; het antwoord is 'Neen', aldus de wethouder Verkeer.


De Verkeersgroepen Amsterdam hadden in maart 2020 een raadsadres ingediend; 'dat als de parkeer-tarieven verlaagd zouden worden een mogelijkheid bestaat voor mensen om elkaar meer te bezoeken-men zou niet in een trein, tram of metro hoeven en het zou bezoek dat zo gemist werd kan men zo tijdelijk stimuleren. Ook zou hierdoor meer geld in aankopen bij lokale ondernemers worden uitgegeven, in plaats van dat het geld in de meter wordt gegooid.

Volgens het college zou er nauwelijks relatie bestaan tussen winkelomzet en parkeerregime. En dit zou door een onderzoek aangetoond worden. Hogere omzet zou 'afhankelijk zijn van de kwaliteit van de leefomgeving en van een aantrekkelijke openbare ruimte' en niet 'van hoge parkeertarieven'. Voorts zou het verlagen van parkeertarieven wel weer financiële gevolgen hebben voor de Gemeente Amsterdam zelf.

De angst voor extra autoverkeer (al was het plaatselijk bedoeld) is zo hoog, dat het college bang is en daarom wil het College de parkeertarieven niet tijdelijk verlagen, aldus de Verkeersgroepen Amsterdam. Dit terwijl in het land geluiden opgaan om juist ondernemers te steunen en tijdelijk parkeertarieven te verlagen of een ander parkeerregime in te zetten volgens ingewijden.

Hoewel de wethouder Dijksma (Verkeer) het eens is dat er voldoende afstand moet zijn (dus in een auto is dat meer dan in een tram of metro), zou het juist 'nodig zijn dat de openbare ruimtes meer gebruikt wordt voor en door fietsers en voetgangers'. En ziet de wethouder nu de mogelijkheid om ruimte te scheppen door parkeerplekken op te heffen..zodat daardoor bij winkels met rijen met mensen meer ruimte zou kunnen verkregen worden.

De Verkeersgroepen Amsterdam zijn zeer teleurgesteld in de beantwoording en zij willen inzage in de genoemde onderzoeken en gaan Raadsleden vragen de antwoordbrief in de commissie Verkeer te bespreken.

www.verkeersgroepenamsterdam.nl