AMSTERDAM - Na diverse gesprekken met de bestuurder Micha Mos van de stadsdeelcommissie centrum en buurtbewoners, wordt er eerst een proef met andere vormen van afvalophaal gedaan.


Voorlopig zijn de ondergrondse afvalcontainers van de baan. Buurtbewoners melden: “We hebben bereikt dat de gemeente onze mening deelt dat afvalcontainers geen goede oplossing voor onze buurt zijn en er dus niet komen!

De Gemeente Amsterdam/afdeling centrum gaat nu eerst de resultaten afwachten van de (half jaar durende) proeven 'vuilnis inzamelen over water' en 'inzamelhelden (ophalen afval met elektrische bakfietsen)'.

Ondertussen heeft de buurt nu code ROOD op de centrumkaart gekregen, wat betekent dat er geen ondergrondse containers geplaatst worden. Verder gaat de gemeente daarna een plan opstellen n.a.v. de ervaringen en deze worden dan aan de buurt voorgesteld.

De locaties die eerder voor afvalcontainers waren ingetekend blijven vooralsnog gereserveerd staan, ook al komen er geen containers. Toch wil men de locaties nog reserveren om er op later moment een andere invulling aan te geven (bijv. tijdelijke parkeerplek voor een overslagwagen).

Waarschijnlijk komt groot aantal locaties later beschikbaar voor groen, fietsplekken, etc. Al met al goed nieuws voor de actieve buurtbewoners.