AMSTERDAM - Stadsdeel Zuid is tussen 27 maart tot medio juli 2017 aan het werk in de Vrijheidslaan, tussen het Victorieplein en de kruising met de Amsteldijk. Dit gebeurt in fases.

Werkzaamheden:

  • Het stadsdeel vervangt de asfaltlaag van de rijweg.
  • Waternet vervangt het riool tussen het Victorieplein en de kruising met de Rijnstraat (zuidzijde).
  • Ook vervangt Waternet het riool ter hoogte van de Kromme Mijdrechtstraat (dwarsdoorsteek), waardoor er korte tijd ook werkzaamheden zijn in beide ventwegen.
  • GVB vervangt het onderbed van het tramspoor tussen de kruisingen Rijnstraat en Amsteldijk.
  • De verkeerslichten bij de kruising met de Rijnstraat worden vervangen.

Bereikbaarheid

Het blijft voor voetgangers mogelijk de Vrijheidslaan over te steken; mogelijk op een andere plek dan u gewend bent. Fietsers worden langs het werk geleid. Oversteekplekken voor fietsers zijn mogelijk op een andere plek.

Automobilisten en vrachtverkeer worden vanaf de kruising Amsteldijk richting de Rijnstraat omgeleid. Verkeer vanaf de Rijnstraat richting de Amsteldijk kan over de Vrijheidslaan blijven rijden. Tijdens de werkzaamheden van Waternet, ter hoogte van de Kromme Mijdrechtstraat, zijn de ventwegen gestremd voor autoverkeer. Wanneer er werkzaamheden zijn tussen het Victorieplein en de kruising Rijnstraat wordt de inrit van het Victorieplein afgesloten. Er wordt dan een keerlus aangebracht. De Rijnstraat blijft tijdens die periode bereikbaar.

De trams blijven rijden volgens dienstregeling. De reguliere halteplekken vervallen in verband met het werk van GVB.

Weekend- en nachtwerk

De werkzaamheden aan de Vrijheidslaan zijn omvangrijk. Om de uitvoeringsduur zo kort mogelijk te houden en daarmee de overlast te beperken, wordt er zo nodig ook in het weekend gewerkt en een enkele keer in de nacht. Wij begrijpen dat u hier overlast van kan ondervinden, maar vragen ook uw begrip hiervoor.