AMSTERDAM - In september 2017 is vrijwel de gehele eerste fase van de inrichting van het Touwbaanpark opgeleverd. Vanaf dat moment is de in- en uitrit van de parkeergarage zoals opgenomen in het inrichtingsplan Touwbaanpark e.o., in gebruik genomen.

De afgelopen tijd hebben we geconstateerd dat het uitrijden van de parkeergarage anders verloopt dan bedacht. In de praktijk wordt over het fietspad gereden. Dit is niet wenselijk gezien de drukte op het fietspad, vooral ook met kinderen. Daarnaast hebben we de melding ontvangen dat het inrijden moeilijk verloopt omdat de bocht vanaf de Oostenburgdwarsstraat te krap is.

We hebben met de politie de situatie ter plekke bekeken en besloten de uitrijroute van de parkeergarage, net als de inrijroute, te laten lopen via de Oostenburgerdwarsstraat.

Uitvoering werkzaamheden.

Verplaatsen van de uitrijroute leidt tot een paar kleine aanpassingen van het inrichtingsplan.

  • Het plantvak aan de Oostenburgerdwarsstraat verkleinen.
  • Het fietsenrek aan de Oostenburgerdwarsstraat verplaatsen.
  • Aanbrengen van een spiegel voor de uitrijdende auto.

De benodigde werkzaamheden worden uitgevoerd in de week van 20-24 november a.s. In deze of de daarop volgende week brengen wij ook de stalen randen aan van de plantvakken inclusief de zitelementen. De werkzaamheden zijn naar verwachting uiterlijk 1 december afgerond. Tijdens de werkzaamheden blijft de parkeergarage bereikbaar en toegankelijk.

Omwonenden zijn hierover met een brief op de hoogte gesteld. Kijk hiervoor op de projectpagina bij meer informatie.

Contact

Voor vragen over de uitvoering van de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de directievoerder van het werk dhr. Jordi van den Horn, tel. 06 3000 9795 of per e-mail j.van.den.horn@amsterdam.nl