AMSTERDAM - In de Bellamybuurt wordt gewerkt aan een nieuwe inrichting van de openbare ruimte. De aanpak gebeurd aan de hand van de visie voor de openbare ruimte in de Bellamy- en Borgerbuurt die het stadsdeel samen met bewoners en ondernemers uit beide buurten heeft opgesteld. De werkzaamheden in de Ten Katestraat zijn bijna afgerond en in de Jan hanzen- en Tollenstraat gaan de werkzaamheden binnenkort van start.

Ten Katestraat

Er wordt op dit moment gewerkt aan de laatste fase van de herinrichting Ten Katestraat, tussen de Kinkerstraat en de Borgerstraat. De werkzaamheden zijn half april klaar. Naar verwachting wordt half mei het lichtkunstwerk Juicy Lights in het opnieuw ingerichte deel van de straat opgehangen.

Jan Hanzenstraat

De herinrichting van de Jan Hanzenstraat start op maandag 3 april en duurt tot eind maart 2018. De werkzaamheden worden in vier verschillenden fases uitgevoerd om de buurt zo goed mogelijk bereikbaar te houden. Het nieuwe ontwerp voor de Jan Hanzenstraat is gemaakt door een ontwerpgroep die bestaat uit bewoners, ondernemers en medewerkers van stadsdeel West. Naast het vernieuwen van de inrichting wordt er ook gewerkt aan kabels en leidingen, zoals de riolering en de gasleidingen. Meer informatie over het ontwerp en de werkzaamheden vindt u op amsterdam.nl/janhanzenstraat.

Tollensstraat

De werkzaamheden voor de definitieve inrichting van de Tollensstraat starten eind april en duren tot eind oktober. De werkzaamheden worden in 3 verschillende fase uitgevoerd. Fase 1 en 2, tussen de Hannie Dankbaarpassage en het Bellamyplein zijn begin juli klaar. Fase 3, tussen de Kinkerstraat en de Hannie Dankbaarpassage, wordt uitgevoerd tussen begin september en eind oktober. Het ontwerp voor de definitieve inrichting kunt u bekijken op amsterdam.nl/projecten/bellamybuurt/hallen-inrichting/