AMSTERDAM - Van maandag 9 t/m maandag 30 oktober voert de gemeente werkzaamheden uit op de Haarlemmerweg, tussen de Van Hallstraat en het Nassauplein. Het asfalt van de rijweg wordt vervangen en delen van de weg krijgen een nieuwe inrichting. Het verkeer wordt deels omgeleid.

De directe omgeving rond het werkterrein blijft altijd bereikbaar voor omwonenden en bedrijven. Een deel van de werkzaamheden geeft geluidoverlast. Het frezen van asfalt wordt daarom altijd voor 23.00 uur uitgevoerd. Voor de overige werkzaamheden geldt dat we zoveel mogelijk ’s nachts uitvoeren om de overlast te beperken. De werkzaamheden worden in twee fasen uitgevoerd. Per fase gelden omleidingen.

Fase 1: tussen Van Hallstraat en Nassauplein

De eerste werkzaamheden voeren we in twee delen uit:

  • Vrijdag 13 t/m maandag 16 oktober: tussen Nassauplein en Van Limburg Stirumstraat
  • Vrijdag 27 t/m maandag 30 oktober: tussen Van Limburg Stirumstraat en Van Hallstraat

Dit werk wordt uitgevoerd tussen vrijdagavond 20.00 uur en maandagochtend 5.00 uur. We streven ernaar de geluidsoverlast te minimaliseren. Het Westergasfabriekterrein blijft bereikbaar. Het autoverkeer wordt omgeleid via de Nassaukade, Jan van Galenstraat, Willem de Zwijgerlaan, Bos en Lommerweg naar de Haarlemmerweg. Vanaf de Nassaukade richting A10 wordt verkeer omgeleid via de S102, Nassauplein, Houtmankade, Tasmanstraat, Spaarndammerdijk, Transformatorweg naar de A10. Nachtbus 748 wordt omgeleid. Fietsers en voetgangers hebben doorgang. Er kunnen geen auto’s geparkeerd worden op de delen waar we aan de weg werken.

Fase 2: Nassauplein

We verbeteren de doorstroming, veiligheid en het comfort voor fietsers op ten minste tien drukke kruispunten in de stad. Het Nassauplein is een van de kruispunten waar meer opstelruimte voor fietsers zal komen.

  • Maandag 9 t/m vrijdag 13 oktober: In deze fase werken we tussen 20.00 uur en 6.00 uur aan de zuidzijde van het Nassauplein. Ook hier gaat het ’s nachts om werkzaamheden die weinig geluidsoverlast veroorzaken. Voor het autoverkeer wordt steeds een rijbaan vanaf de Nassaukade open gehouden. Fietsers aan de zuidzijde worden via de parallelweg omgeleid. De werkzaamheden hebben geen gevolgen voor het openbaar vervoer.
  • Maandag 16 t/m vrijdag 20 oktober: In de tweede week werken we tussen 20.00 uur en 6.00 uur aan de noordzijde van het plein. Auto’s worden langs het werk geleid door verkeersregelaars. De busbaan blijft bereikbaar. De werkzaamheden hebben geen gevolgen voor het openbaar vervoer. Fietsers en voetgangers worden aan de zuidzijde omgeleid.
  • Vrijdag 27 t/m zondag 29 oktober: In het laatste weekend wordt het kruispunt afgesloten en gelden er omleidingen voor alle weggebruikers. We zetten verkeersregelaars in bij de afzettingen bij de brug en bij de kruising Haarlemmerplein om weggebruikers die de stad uit willen, te begeleiden. Het autoverkeer begeleiden we over de trambaan de Marnixstraat in. De (nacht)bussen 22, 748 en 753 worden omgeleid. Fietsers en voetgangers kunnen tijdens deze werkzaamheden ter hoogte van de bushalte oversteken.