AMSTERDAM - Vakbond CNV publiceerde recent een rapport waarin staat dat 2,6 miljoen mensen te maken hebben met pesten op de werkvloer. Stichting De Weg naar Geluk probeert zijn steentje bij te dragen om dit gedrag te veranderen.

Risico Inventarisaties en Evaluaties, gedragsrichtlijnen en grensoverschrijdend gedrag overzichten. Er worden veel goeie pogingen gedaan om de werkvloer veilig en prettig te houden. “Goeie acties die mogelijk lokaal goed resultaat geven,” aldus Rob Hiemstra van Stichting de Weg naar het Geluk. “Maar als je naar het totaalplaatje kijkt is er nog een hoop te verbeteren. Het lijkt alsof het nog niet werkt.”

De oplossing, volgens Rob, zit hem niet in het opstellen van beperkingen, maar in het verbeteren van de mens. “Keuzes die men maakt, zijn vaak gebaseerd op gegevens. Bijvoorbeeld opvoeding, onderwijs of voorbeeldgedrag van anderen. Ik ben daarom actief vrijwilliger van Stichting de Weg naar Geluk.”

Stichting De Weg naar Geluk verspreidt al sinds de jarentachtig het boekje met dezelfde naam, geschreven door L. Ron Hubbard. Het boekje bevat 21 leefregels. Geen absolute regels, maar waarom het beter is je op een bepaalde manier te gedragen.

Bijvoorbeeld leefregel 19 Probeer te voorkomen dat je anderen iets aandoet waarvan je niet wilt dat zij het jou aandoen. Een oud gegeven maar in een nieuw jasje. Dhr. L. Ron Hubbard schrijft “Nog afgezien van het feit dat het kwaad dat je anderen aandoet, de oorzaak kan zijn van gevoelens van “schuld”, “schaamte” en “wroeging”, die heel werkelijk en heel ernstig kunnen zijn, kan het ook nog eens een weerslag hebben op jezelf.

Niet alle schadelijke daden zijn ongedaan te maken; sommige daden die tegen anderen worden begaan, kunnen niet door de vingers worden gezien of worden vergeten.”
Rob Hiemstra gaat verder: “Het boekje reflecteert en geeft net genoeg informatie om iemand over zichzelf en zijn omgeving na te laten denken.”

Binnen Nederland zijn er over de decennia al meer dan een miljoen boekjes uitgedeeld. “De maatschappij is alleen maar een som van al onze daden, zoals men slechte daden kan beslissen, kan men goed beslissen. Ik hoop dat ik mensen goed laat beslissen.” aldus Rob.

Deze week deelt De Weg naar Geluk weer boekjes uit in Amsterdam, voor de vierde keer dit jaar.