AMSTERDAM - Met #watisjouwplan? nodigt de gemeente Amsterdam jongeren tussen de 10 en 27 jaar die in De Banne wonen uit om hun idee, plan of wens voor De Banne te delen. Het plan kan van alles zijn en het beste idee gaat de bedenker samen met de gemeente uitvoeren. Op 15 september om 18.30 uur zijn bedenkers van harte welkom in De Bolder.

Nadat de jongeren over hun plan hebben verteld, worden ze gekoppeld aan een coach. De jongeren gaan dan samen met hun coach aan de slag om het plan in september en oktober uit te werken. Vragen die in hun plan beantwoord moeten worden zijn bijvoorbeeld:

  • Waarom heeft De Banne het plan nodig?
  • Vinden meer mensen in De Banne het een goed plan?

Welke vorm het plan krijgt is aan de jongeren zelf: met een film, foto, tekening en/of geschreven tekst. Uiteindelijk presenteren ze hun plan in november aan een jury. Die kiest het beste plan (of, als dat past, de beste plannen). De geselecteerde plannen worden door de bedenker en de gemeente samen uitgevoerd.

Waarom doen we dit?

De afgelopen periode is er veel geïnvesteerd in De Banne, en dat blijft de gemeente de aankomende jaren ook doen. We willen samen met de jongeren van de wijk onderzoeken hoe De Banne een fijne leefplek voor hen kan zijn. De jongeren moeten hierover kunnen meepraten en meebeslissen. #watisjouwplan geeft jongeren de mogelijkheid het heft in handen te nemen en zelf een positieve invloed te hebben op hun buurt.

Blijf op de hoogte

Houd onze Facebookpagina in de gaten om onder andere kennis te maken met de coaches en de juryleden.