AMSTERDAM - Je moet er niet aan denken. Wat als Westpoort, en daarmee het Westelijk Havengebied, onder water komt te staan? De gevolgen zouden groot zijn. Na onderzoek is het rapport 'Adaptatiestrategie Waterbestendig Westpoort' opgesteld met 19 concrete maatregelen voor het Westelijk Havengebied van Amsterdam.

Hoewel Amsterdam (en dus ook Westpoort) via dijken langs de Lek en de sluizen bij IJmuiden goed beschermd is, is een overstroming nooit helemaal uit te sluiten. Bij een overstroming komt Westpoort ongeveer een halve meter onder water te staan. En dit heeft grote gevolgen, niet alleen voor het gebied zelf, maar voor de hele stad en de regio.

Vitale functies

Als bijvoorbeeld de elektriciteitscentrale uitvalt, kunnen ziekenhuizen in de regio ook niet meer functioneren. En als het Afval Energie Bedrijf onder water staat, zitten 20.000 huishoudens in de kou. Naast riool- en waterzuiveringsinstallaties zijn in het havengebied ook bedrijven gevestigd die grote hoeveelheden chemicaliën op hun terrein hebben opgeslagen. Een overstroming heeft dan grote gevolgen voor mens én milieu.

Klimaatverandering

Hoe kan Westpoort, en daarmee Amsterdam, zich beter voorbereiden op klimaatveranderingen? Wat betekent het als de vitale en kwetsbare functies in Westpoort onder water komen te staan als gevolg van een overstroming? En nog belangrijker: hoe kunnen we de gevolgen van zo’n overstroming beperken?

Deze vragen zijn gezamenlijk onderzocht door de gemeente Amsterdam, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Havenbedrijf Amsterdam, provincie Noord-Holland en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en het bedrijfsleven. Dit heeft geresulteerd in het rapport 'Adaptatiestrategie Waterbestendig Westpoort' met 19 concrete maatregelen voor het westelijk Havengebied van Amsterdam.

Minder kwetsbaar

De strategie heeft als doel de vitale en kwetsbare functies in het gebied zoveel mogelijk te beschermen. In het kort komt de strategie neer op bewustwording, het beperken van de omvang van een ramp en op het robuust/waterbestendig inrichten van het gebied.

Door het gebied aan te passen, kunnen vitale functies zo goed mogelijk blijven functioneren of zo snel mogelijk weer op gang komen. Zo is de regio minder kwetsbaar voor overstromingen. En kan Westpoort ook bij een overstroming zijn belangrijke functie voor de regio blijven vervullen.

Mooi om het rapport te hebben, hopen dat het nooit zo ver komt.

Meer informatie