AMSTERDAM - Binnenkort verschijnt ‘Slotakte. Geschiedenis van mijn dood’ van Gertrude Klinkhamer, een intieme, rakende roman met als thema het voltooide leven. Met de uitgebreide aandacht die momenteel wordt geschonken aan het onderwerp levenseinde in eigen regie, bovendien een uiterst relevant boek.

Sterven moet je leren
‘Slotakte. Geschiedenis van mijn dood ’, verhaalt over de 77-jarige Elsie de Vries bij wie het verlangen naar de dood allengs toeneemt. Naast pogingen zich ‘the art of aging’ eigen te maken verkent Elsie de mogelijkheden om in eigen regie te sterven. De woorden van Nietzsche: ‘Sterven moet je leren. Dan weet je ook wanneer het juiste tijdstip gekomen is’ zijn een inspiratiebron voor haar. De resterende vrienden en vooral haar enig overgebleven familielid Thomas confronteren haar met zichzelf. De wens op een ‘goede’ manier afscheid te nemen vraagt van haar het geleefde leven nog eenmaal te onderzoeken. Dan wankelt het beeld dat ze in de loop van de jaren van zichzelf heeft opgebouwd.

‘Slotakte’ is een roman over fundamentele levensvragen: oud zijn, vriendschap, liefde en dood. Observaties en overpeinzingen vanuit een veranderend perspectief en met een haperend geheugen schetsen het verstrijken van de tijd. Ze laten het eenzame proces zien van iemand die toegroeit naar een dood omdat het leven ‘volleefd’ is.

De auteur
Gertrude Klinkhamer (1948) werkte als verpleegkundige, docent geschiedenis, manager van een herberg, projectleider van internationale onderwijsprojecten en zakelijk directeur van museum Naturalis in Leiden. Haar zoektocht eindigde toen zij zelfstandig ging werken als trainer, coach en adviseur. Een vruchtbare periode volgde.

Gedurende haar werkzame leven schreef Klinkhamer talloze beleidsplannen, offertes, rapportages en andere zakelijke teksten, echter pas na haar pensionering ontdekte zij het genoegen van het schrijven van zowel fictie als non-fictie. Ze volgde een aantal schrijfcursussen o.a. aan de Schrijversacademie in Amsterdam en publiceerde zij in 2017 het non-fictie boek ‘Mooi oud zijn, mooi oud worden. Een zoektocht’.

Rode draad
Nu is er dan de eerste roman van de hand van deze auteur en, ondanks dat zij het zich niet gemakkelijk heeft gemaakt met de zelfgekozen dood als belangrijkste thema, weet zij dat inlevend en respectvol in haar verhaal te brengen. Geïntrigeerd door wat mensen beweegt en de innerlijke zoektocht die daarmee gepaard gaat, waren steeds drijvende krachten in haar arbeidzaam leven en vormen ook nu de rode draad in deze roman. Een boek voor eenieder die wel eens over de dood nadenkt (en wie doet dat niet?), maar ook voor professionals in de zorg en … de beleidsmakers in ons land die hopelijk -mede door dit bijzondere boek- na gaan denken over een verandering van de mankerende wetgeving rondom het vrijwillig beëindigen van een voltooid leven.


Boekinformatie
‘Slotakte. Geschiedenis van mijn dood’ wordt uitgegeven door Fugato als 228 pagina’s tellende paperback en kost € 19,95. Het ISBN luidt 978946 443513 9. Voor meer informatie gaat u naar: https://slotakte.nl/