AMSTERDAM - In de komende periode vinden er diverse werkzaamheden plaats in het kader van de walmuurvernieuwing Singel.

Omwonenden zijn hierover met een brief op de hoogte gesteld.

Herinrichting tussen Jeroenensteeg de Stromarkt

Na het vervangen van het riool tussen de Jeroenensteeg en de Stromarkt door Waternet, wordt de straat opnieuw ingericht met duurzame materialen. Om de hinder zoveel mogelijk te beperken, wordt de kruising met het Singel en de Stromarkt gefaseerd uitgevoerd. De werkzaamheden tussen de Jeroenensteeg en de Stromarkt zijn voor de feestdagen afgerond.

Verkeershinder werkzaamheden kruising Singel/Stromarkt

De kruising met het Singel en de Stromarkt wordt tussen 4 en 8 december 2018 afgesloten voor al het verkeer, met uitzondering van voetgangers. Verkeer afkomstig van het Singel of de Spuistraat richting de Prins Hendrikkade wordt omgeleid door de gele borden. De parkeervakken op het Kattengat en de Stromarkt zullen buiten werking gesteld worden door parkeerverboden, zodat het verkeer elkaar kan passeren. Gedurende de uitvoering worden er verkeersregelaars ingezet.

Walmuurvernieuwing tussen Singel nr. 65 en 85


In januari 2018 starten we met het vervangen van de walmuur tussen Singel nr. 65 en 85. Vooruitlopend wordt de walkant functievrij gemaakt. Met ingang van november 2017 worden er diverse werkzaamheden uitgevoerd. Zo kan in januari gelijk gestart worden met het vernieuwen van de walmuur. Na het vernieuwen van de walmuur gaan we de straat tussen de Korte Korsjespoortsteeg en de Lijnbaanssteeg herinrichten. Deze werkzaamheden zullen naar verwachting in augustus 2018 worden afgerond.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frans Blüm, Toezichthouder, tel. 06 5571 7786 of via e-mail: f.blum@amsterdam.nl of Stef Honselaar, directievoerder, tel. 06 2882 8617 of via e-mail: s.honselaar@amsterdam.nl .