AMSTERDAM - Op maandag 11 september 2017 om 17.30 uur starten de Vrije Universiteit (VU) Amsterdam en stadsdeel Nieuw-West een Community Service Learning (CSL) project. Wetenschappers, studenten, maatschappelijke organisaties, ambtenaren en bestuurders werken vanaf dat moment samen met bewoners van het stadsdeel aan oplossingen voor actuele maatschappelijke vraagstukken in het stadsdeel.

Rector Vinod Subramaniam van de VU en voorzitter van het dagelijks bestuur van Nieuw-West, Achmed Baâdoud zetten tijdens de opening hun handtekening onder de samenwerkingsovereenkomst.

Studiezaal

In het Tuinstadhuis (Plein ‘40-‘45) is een studiezaal ingericht, waar VU-studenten uit Nieuw-West kunnen studeren. De studiezaal wordt ook gebruikt voor activiteiten om tot een oplossing te komen van maatschappelijke en sociale vraagstukken. De studiezaal is geopend op de maandag-, dinsdag- en woensdagavonden van 18.00 – 22.00 uur. De samenwerking duurt vijf jaar, en wordt bij wederzijds positieve evaluatie verlengd.

Samenwerken voor gezondheid en tegen armoede

De samenwerking tussen de VU en het stadsdeel beoogt onder andere activiteiten die zich richten op gezondheid en sport voor jongeren en hun families. De kennis van de VU op het thema Human Health and Life Sciences wordt gecombineerd met ervaringen van lokale partijen om dat doel te halen. Ook worden er activiteiten ontwikkeld op het terrein van armoedeproblematiek en andere maatschappelijke vraagstukken. Via gecombineerde huisvesting van studenten en statushouders wordt tenslotte bijgedragen aan de integratie van vluchtelingen/statushouders in de wijk.

Lange traditie van wijkontwikkeling

Stadsdeel Nieuw-West heeft een lange traditie van experimenteren met innovatieve methoden van wijkontwikkeling. Een voorbeeld hiervan is het project VoorUit. Voor dit project zetten studenten zich in voor de wijk in ruil voor woonruimte. VoorUit levert al tien jaar een bijdrage aan het verbinden van studenten met bewoners in Nieuw-West. De studenten van VoorUit zijn rolmodellen in de buurt en krijgen een belangrijke taak in het opstarten en ontwikkelen van de studiezaal. Vanuit de studiezaal geeft VoorUit samen met de VU vorm aan Community Service Learning-activiteiten die een bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijke en sociale vraagstukken.