AMSTERDAM - De kantorenmarkt van Amsterdam heeft in 2020 een stevige terugval doorgemaakt. In totaal is maar liefst 220.000 m² minder kantoorruimte in gebruik genomen dan een jaar eerder. De opnames komen daarmee uit op een vergelijkbaar niveau als in 2015. Waar eerder de schaarste de transactiedynamiek belemmerde, is in 2020 de coronacrisis de oorzaak voor de afnemende vraag.

Dit blijkt uit het vandaag verschenen rapport Sprekende Cijfers Kantorenmarkten 2021 van Kuijs Reinder Kakes Makelaars & Adviseurs (partner in Dynamis).

Grote bedrijven stellen huisvestingsbeslissing uit
Onder invloed van de coronacrisis is de vraag naar kantoorruimte in Amsterdam flink gedaald in 2020. Met name grote kantoorgebruikers zijn afwachtend, doordat in dit segment de effecten van meer thuiswerkers een sterke impact hebben op de toekomstige ruimtebehoefte. Slechts 53 gebruikers hebben een kantoor met een oppervlakte van meer dan 1.000 m² betrokken in 2020, in 2019 vonden in dit segment nog bijna 120 transacties plaats.

Kwalitatieve schaarste remt marktdynamiek
Ondanks dat in 2020 sprake was van een afnemende vraag en een stijging van het totale aanbodvolume, blijft het tekort aan kwalitatieve kantoorruimte aanhouden. Voor moderne kantoorgebruikers is de beschikbaarheid van geschikte kantoren beperkt. Ook voor internationale partijen die zich door de Brexit in Amsterdam willen vestigen is het huidige aanbod vaak ongeschikt. De kwalitatieve vraag naar kantoren in Amsterdam zal ook na de coronacrisis aanhouden.