AMSTERDAM - De vogeltjes voeren: we vinden het allemaal leuk en schattig. Maar de vogeltjes zijn niet de enigen die we voeren; ratten pikken ook graag een hapje mee. Dat leidt in een aantal gebieden in de stad tot overlast. De gemeenteraad heeft daarom op woensdag 20 december ingestemd met het invoeren van een voerverbod.

De bestuurscommissies van de stadsdelen mogen gebieden aanwijzen waar het voerverbod geldt. Door de oorzaken van de overlast aan te pakken, wil het stadsbestuur de rattenpopulatie op afstand houden.

Toch voeren? Dan een boete

De locaties waar het voerverbod van kracht is zullen worden gepubliceerd op amsterdam.nl. Ook worden op deze plekken bordjes geplaatst. Toch voeren? Dan riskeert u een boete.

Overlast stoppen

Het voerverbod is onderdeel van een stedelijke campagne die de oorzaken van de overlast van dieren wil wegnemen. De campagne richt zich op het stoppen met voeren van vogels en andere dieren en op het juist en tijdig aanbieden van afval, zodat vogels en ratten geen kans krijgen de zakken open te trekken en de etensresten op te eten. Ook zwerfafval is namelijk een belangrijke oorzaak van de overlast.