Amsterdam - Tijdens de jaaropening van het studiejaar 2021-2022 van Hogeschool IPABO, die dit jaar in het teken stond van kansenongelijkheid, liet Nederlands bekendste illusionist Victor Mids de leraren van de toekomst met verschillende experimenten inzien welke impact een leraar heeft. Via een videoverbinding wist Victor Mids met zijn experimenten alle aanwezigen de kracht van beïnvloeding te laten ervaren en onthulde hij een aantal techieken die hij hiervoor gebruikt. Bekijk hier de video.

Victor Mids, illusionist: "We onderschatten vaak hoe groot de invloed is van de manier waarop we vragen stellen en antwoorden geven. Daarmee stuur je onbewust leerlingen."

De jaaropening van IPABO vond dit jaar plaats in het atrium van Hogeschool IPABO in Amsterdam. Studenten en docenten woonden deels fysiek, deels online de bijeenkomst bij. Op de locatie in Alkmaar konden studenten via een groot scherm naar de livestream kijken. Door de aanwezigheid van een vliegende reporter werden zij actief bij de live bijeenkomst betrokken.

Met de jaaropening wil IPABO de studenten niet alleen enthousiasmeren en bevestigen dat zij voor een beroep hebben gekozen dat ertoe doet, maar tegelijkertijd worden zij inhoudelijk uitgedaagd en aan het denken gezet. Dat doet IPABO dit jaar met het thema 'Kansenongelijkheid. De impact van een leraar'.

Eric Westhoek, voorzitter college van bestuur IPABO: "Er wordt heel veel gesproken over kansenongelijkheid in het onderwijs. Wat de impact is van de leraar, bewust of onbewust, werd door de experimenten van Victor Mids ineens heel erg voelbaar. Samen met het verhaal van Marjolein Moorman over het belang van een goede leraar en het panelgesprek met de experts heeft het onderwerp de studenten geraakt en aan het denken gezet."

Opening door Amsterdamse wethouder onderwijs Marjolein Moorman
Tijdens de jaaropening, die gehost werd door Veronica van Hoogdalem, werd onder meer door hoofdgast Marjolein Moorman (Wethouder Onderwijs, Armoede en Inburgering Amsterdam) ingezoomd op het verschil dat een leraar kan maken voor zoveel leerlingen.

"Onderwijs is de plek waar je de basis kunt leggen om iedereen gelijke kansen te geven, maar dat is niet gemakkelijk. Leraren spelen een sleutelrol en maken dagelijks het verschil. Daarom moet er veel meer geïnvesteerd worden in het onderwijs. Betere salarissen, werkdrukverlaging en een hoge standaard voor de lerarenopleiding. We willen de beste mensen voor de klas", aldus Marjolein Moorman.


Na haar presentatie ging Moorman samen met drie experts in gesprek met de studenten. Nabil el Malki – Oprichter & jongerenwerker bij Presikhaaf University, Hanneke van den Hout – intern begeleider en locatieleider bij CBS Tamarinde en Nina Hosseini – Docent Diversiteit & kritisch burgerschap en Promovenda bij Hogeschool IPABO belichtten kansenongelijkheid vanuit verschillende invalshoeken.