AMSTERDAM - De eerste van de twee houten voetgangersbruggen bij Cornelis Lelylaan ter hoogte van NS-station Lelylaan is vervangen. In totaal krijgen in stadsdeel Nieuw-West dertien bruggen groot onderhoud. De komende periode worden nog acht bruggen in zijn geheel vernieuwd en vier bruggen opgeknapt.

De nieuwe brug aan de Cornelis Lelylaan ter hoogte van het NS-station Lelylaan is gemaakt van duurzaam hout. Het stationsgebied is een belangrijk knooppunt voor openbaar vervoer in Nieuw-West en vele bewoners en bezoekers maken dagelijks gebruik van beide bruggen.

Aanpak achterstallig onderhoud

Tot en met eind 2018 wordt achterstallig onderhoud van wegen, straten, fietspaden, stoepen, kademuren, bruggen en groen op vele plekken in de stadsdelen Noord, Zuidoost, Nieuw-West, Zuid en het Amsterdamse Bos door middel van 66 projecten aangepakt. Hiermee wordt een flinke impuls gegeven aan de kwaliteit van de openbare ruimte en daarmee de leefbaarheid op de plekken in de stad waar het achterstallig onderhoud het grootst is.

Voor het stadsbestuur geldt als uitgangspunt dat iedereen in de stad evenveel recht heeft op een verzorgde buurt. Ook portefeuillehouder Openbare ruimte, Erik Bobeldijk, uit stadsdeel Nieuw-West is blij met de voortvarende manier van werken: “Binnen acht weken heeft zowel de aanbesteding als de realisatie plaatsgevonden. Men heeft hard gewerkt de laatste weken om de oude brug weg te halen en de nieuwe brug te plaatsen.”