AMSTERDAM - De voorzitter van de Bestuurscommissie Zuidoost heeft besloten de aanwijzing van de alchoholverbodsgebieden in en rondom de winkelcentra Amsterdamse Poort, Ganzenpoort, Gein, Holendrecht, De Kameleon, Reigersbos en Venserpolder te verlengen tot 1 januari 2020.

Grensaanpassingen

Het alcoholverbodsgebied Holendrecht is uitgebreid met het Ochtenhof, dat aan de noordzijde wordt begrensd door de Holendrechtdreef, aan de west- en zuidzijde door het Ochtenhof en aan de oostzijde door het Abcouderpad.

Aanwijzing

Met ingang van 1 januari 2018 is het verboden alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben binnen het gebied begrensd/aangeduid door:

a. Winkelcentrum Amsterdamse Poort

Begrensd door:

 • (aan de westzijde) BijImerstation inclusief Hoogoordplein;
 • (aan de zuidzijde) Hoogoorddreef (vanaf Hoogoordplein tot aan de Flierbosdreef);
 • (aan de oostzijde) Flierbosdreef (vanaf Hoogoorddreef tot aan de afrit richting Gulden Kruispad), afrit richting Gulden Kruispad (vanaf Flierbosdreef tot aan het Gulden Kruispad), Gulden Kruispad inclusief BijImertheater (vanaf de afrit tot aan de Troepiaalsingel), Troepiaalsingel (vanaf het Gulden Kruispad / Pikoletstraat tot aan de Bijlmerdreef);
 • (aan de noordzijde) de Bijlmerdreef vanaf de Gooiseweg tot het metro- en treinspoor van het Arenagebied, waarbij deze wegen deel uitmaken van het gebied.

b. Winkelcentrum Ganzenpoort

Begrensd door:

 • (aan de westzijde) het gebied overzijde hoek Bijlmerdreef 1067 / Gooioord richting Bijlmerdreef 1136, via Annie Romeinplein hoek Bijlmerdreef 1134, via Annie Romeinplein richting fietspad Nellesteinpad richting achterzijde flat Gravenstein portiek A;
 • (aan de zuidzijde) overzijde hoek Bijlmerdreef 1067 richting wandelgebied oostzijde langs zuidzijde van de flat Groeneveen tot aan het wandelgebied gelegen aan de oostzijde van het metrotracé rotonde Bijlmerdreef / Elsrijkdreef;
 • (aan de oostzijde) rotonde Bijlmerdreef / Elsrijkdreef, oostzijde van het metrotracé richting gebied, richting metrostation Ganzenhoef, Elsrijkdreef tot aan 1e kruising;
 • (aan de noordzijde) kruising Elsrijkdreef / Geldershoofd, langs de noordzijde van de kinderboerderij, richting hoek flat Geldershoofd, ter hoogte 1e onderdoorgang, langs flat Geldershoofd richting hoek Ganzenhoefpad /Annie Romeinplein, via hoek flat Gravenstein richting achterzijde flat Gravenstein portiek A.

c. Winkelcentrum Gein

Begrensd door:

 • (aan de westzijde) kruising fietspad ter hoogte van Wamelplein 91 en Wisseloord in zuidelijke richting over de brug 1384 via Wisseloord tot aan het fietspad aan de Stoutenburggracht;
 • (aan de zuidzijde) kruising Wisseloord en Stoutenburggracht langs het fietspad tot aan de brug naar Wethouder de Roosplein (ter hoogte van Wethouder de Roosplein 2);
 • (aan de oostzijde) langs de percelen Wethouder de Roosplein 2 tot en met 67 en de ingang aan de oostzijde van het metrostation Gein, langs de percelen Sieben van der Baanhof 42 tot en met 2 naar het fietspad aan de Wilnisgracht;
 • (aan de noordzijde) via het fietspad langs de Wilnisgracht ter hoogte van de zijstraat van de Willem Gertenbachstraat richting kruising fietspad ter hoogte van Wamelplein 91 en Wisseloord bij de brug 1384, waarbij deze wegen, zowel de even als de oneven zijde (tenzij anders aangegeven), deel uitmaken van het gebied;
 • de grens Voorthuizenstraat/Vreeswijkpad inclusief de geschakelde betegelde 'terrassen' welke zijn gelegen aan de Wilnisgracht (waterpartij).

d. Winkelcentrum Holendrecht

Begrensd door:

 • (aan de westzijde) de achterzijden van de percelen Nieuwersluishof 9 t/m 15, 179 t/m 182, 183 t/m 190, 191 t/m 198 en 199 t/m 205, de achterzijde van de percelen Nieuwlandhof 100, 101 t/m 107, 1o8 t/m 115 en 116 t/m 122, de achterzijden van de percelen Niftrikhof 102 t/m 127, 202 t/m 227, 302 t/m 327 en 402 t/m 427. Het monumentterrein inclusief het pad (parallel aan de Holendrechtdreef, vanaf het monumentterrein inclusief betonnen trap naar Holendrechtdreef, het daaronder gelegen terrein van het viaduct Holendrechtdreef, om het Ochtenhof heen (dat aan de noordzijde wordt begrensd door de Holendrechtdreef, aan de west- en zuidzijde door het Ochtenhof en aan de oostzijde door het Abcouderpad) tot en met het Meibergpad inclusief de grasbermen en voetpaden;
 • (aan de zuidzijde) het fietspad Meibergpad vanaf het viaduct onder de metrospoorbaan richting de Meerkerkdreef, langs de kruising van de fietspaden Meibergpad en de Abcouderpad tot en met het viaduct Meerkerkdreef, inclusief de grasbermen, voetpaden en onderdoorgangen;
 • (aan de oostzijde) perceel Maarsenhof 71 t/m 78,79 t/m 86, 229 t/m 235, de achterzijde van de percelen Maasdrielhof 61 t/m 66, 68 t/m 75, 76 t/m 83, 84 t/m 90, 236 t/m 240, 244 t/m 251 en 252 t/m 258 achterlangs het Holendrechtplein tot en met het viaduct Meerkerkdreef, inclusief de onderdoorgangen; waarbij deze wegen, zowel de even als de oneven zijde (tenzij anders aangegeven) evenals alle open vlakten, onderdoorgangen in de openbare ruimte deel uitmaken van het gebied. Verder het gehele Holendrechtplein, inclusief de schoolterreinen tot aan de Meerkerkdreef, het parkeerterrein ten oosten van Holendrechtplein (Blauwe zone) en de Maasdrielhof voor de percelen 189 t/m 208 tot aan de Meerkerkdreef;
 • (aan de noordzijde) het stuk Gaasperdammerweg (A9) vanaf de metrospoorbaan tot aan de Meerkerkdreef, inclusief de voetpaden en de onderdoorgang van het Abcouderpad;
 • het Abcouderpad ter hoogte van perceelnummer 112, rondom Partou kinderopvang gevestigd aan het Meernhof 115 en het bankje tegenover de ingang.

e. Winkelcentrum De Kameleon

Begrensd door:

 • (aan de westzijde) Groesbeekdreef (vanaf Kraaiennestpad tot achterzijde Kralenbeek);
 • (aan de zuidzijde) achterzijde Kralenbeek, Kantershofpad (vanaf achterzijde Kralenbeek tot 's-Gravendijkdreef);
 • (aan de oostzijde) Lontarpalmstraat (vanaf Kraaiennestpad tot Oliepalmstraat), Oliepalmstraat (vanaf Lontarpalmstraat tot 's-Gravendijkdreef); 's-Gravendijkdreef (vanaf Oliepalmstraat tot Kantershofpad);
 • (aan de noordzijde) Kraaiennestpad (vanaf Groesbeekdreef tot Lontarpalmstraat).

f. Reigersbos

Begrensd door:

 • (aan de westzijde) Vanaf de rotonde op de S112 die kruist met de Reigersbosdreef tot de rotonde die kruist met de Schoonhovendreef;
 • (aan de zuidzijde) Van de rotonde die kruist met de Schoonhovendreef tot de kruising met het Ravenswaaipad;
 • (aan de oostzijde) Het Ravenswaaipad tot de kruising met de straat parallel aan de Snellerwaardgracht bovenlangs het water, diagonaal over de Cordaan over het spoor tot de Stichting Cordaan groep. Van de Stichting Cordaan groep tot het parkeerterrein parallel aan het Puiflijkpad;
 • (aan de noordzijde) de straat parallel aan het Puiflijkpad diagonaal tot de kruising van het Puiflijkpad met de Papendrechtstraat, tot de kruising van de Passewaaigracht en de Renswoudestraat, in de noordelijke richting tot het viaduct, in de westelijke richting tot de rotonde op de S112 die kruist met de Reigersbosdreef.

g. Winkelcentrum Venserpolder

Begrensd door:

 • (aan de westzijde) de Alexander Dumaslaan;
 • (aan de zuidzijde) het water tussen de Agatha Christiesingel en de Andersensingel, de voetgangersbrug en tegenover de Barbusselaan;
 • (aan de oostzijde) de Anatole Francesingel;
 • (aan de noordzijde) de Alexander Dumaslaan.

Het verbod geldt niet voor de bij horecabedrijven behorende terrassen, mits voor deze terrassen een geldige exploitatievergunning is verleend (artikel 2.17, derde lid van de APV), en wanneer de burgemeester in een evenementenvergunning plaatsen en tijden heeft aangewezen waar alcohol genuttigd mag worden (artikel 2.17, vierde lid APV).