AMSTERDAM - Wie een uitslagenavond bijwoont heeft vaak geen idee wat er voor die tijd allemaal met het stembiljet gebeurd; daarom een kort verslag van een waarneming.


In Amsterdam woonden 2 journalisten Anita Mizrahi en Gonny van Oudenallen, beiden Wijkraadsleden van Wijkcentrum d’Oude Stadt, het sorteren en tellen van de stemmen van de Tweede Kamerverkiezingen 2021 bij.

Verrassend was hoe open en eerlijk de gang van zaken blijkt te zijn. Waarnemers krijgen een plekje toegewezen en de 6 vrijwilligers gaan na de sluiting aan de slag; alles is eerlijk en transparant. Soms denkt men aan de kant“ kan het efficienter..?”maar het volgende moment zie je dat na de eerste aanloop het systeem…. feilloos werkt!

Arme tellers, wiens knieën en ruggen zwaar werk verrichten tijdens het viertrappensysteem! Met grote bewondering werd gekeken naar de inzet en het werk van de vrijwilligers die tegen een kleine vergoeding een hele dag doorwerken. Soms in stilte, maar dat kwam vanzelf door de plek waar geteld werd: in het gebouw van Stichting Welzijn Doven Amsterdam. Soms werd er wat gepraat, echter er werd in stilte hard doorgewerkt! Twee uur na de sluiting zijn hier ter plekke de eerste ‘splitsingen’ te zien; per partij en per lijsttrekker. Nu nog de aantallen tellen per partij en dan de voorkeursstemmen tellen. Maar het einde is nog niet in zicht… en dan is dit een klein stemburo..

-wordt vervolgd