AMSTERDAM - Terwijl tussen donderdagochtend om 01.45 uur de stemburo’s klaar waren met hun werk, werd er op andere plekken nog steeds doorgeteld om 08.00 uur in de morgen; Duidelijker wordt hoe er gestemd is: D66 werd in Amsterdam groots gesteund!

Bij de waarneming bij de locatie van Stichting Welzijn Doven Amsterdam bleek er na telling een verschil tussen stembiljetten en stempassen van 8 stuks te zijn op 991 stemmen. Dus een kleine 1 %. Er waren 5 ongeldige stemmen – meer dingen aangekruist- en 1 blanco stem*.

Na verwerking
Voorts was het interessant om te zien hoe de dubbelcheck werd gedaan en tot slot hoe alles in zakken werd verpakt. Dat laatste verdiende geen schoonheidsprijs, geen wikkels per stapel per partij, maar ‘gewoon’ opgevouwen per partij en dan zoveel mogelijk in zakken proppen, die dan verzegeld werden.. Maar in Nederland wordt er haast niet opnieuw geteld, toch?

Reactie waarnemers
Wat vonden de waarnemers verder van de gang van zaken? “Voor waarnemers was het moeilijk om ‘stil te blijven zitten’. Je wilt plots helpen met sorteren of tellen, als je al die mensen aan het werk ziet. Maar dat is natuurlijk niet toegestaan”, aldus Anita Mizrahi. “Dat het eigenlijk voor de concentratie bij tellen heel veel is om overdag op het stemburo te werken en dan ’s avonds stemmen te gaan tellen door dezelfde ploeg. In dit stemburo werden er geen mensen aan toegevoegd. Echter je kunt je voorstellen dat op plekken met meer stemmen; grotere ploegen na afloop zullen gevraagd worden om te helpen.” aldus tweede waarnemer Gonny van Oudenallen.

Nacht
Nadat alles opgeruimd is, alle hulpmiddelen ook bij elkaar zijn geraapt konden de ploeg en de waarnemers vertrekken. Het was wel kikken om met toestemming door de lege straten van Amsterdam te fietsen en natuurlijk kwamen ze net geen politieagent tegen die hen staande hield om hun fietsgedrag uit te leggen en een ‘gecertificeerde’ verklaring te tonen!