AMSTERDAM - Komende maanden wordt er op en rond het Leidseplein op diverse plekken gewerkt. Vooral op de Stadhouderskade ondervindt het verkeer hinder van de werkzaamheden in juni en juli. Eind 2017 is het grootste deel van de vernieuwing van het Leidseplein klaar.

Op de Stadhouderskade vernieuwen we de rijbaan aan gevelkant tussen Overtoom en Tesselschadestraat. Ook zijn er tegelijkertijd onderhoudswerkzaamheden, zoals de vervanging van een gasleiding. De start is op 6 juni en het werk is 24 juli gereed.

Verkeershinder

Op de rijstrook van west naar oost (Overtoom richting Rijksmuseum) rijden vanaf 12 juni behalve bussen ook auto's. Dit kan voor enige vertraging zorgen. Voetgangers kunnen overal langs het werk. Van 19 juni t/m 24 juli is er een omleiding voor fietsers komend vanuit het westen via de Marnixstraat en voor fietsers vanuit het zuiden via de Constantijn Huygenstraat/Vondelpark. Van 14 juni t/m 24 juli is laden en lossen op dit deel van de Stadhouderskade niet mogelijk. Alternatieve locatie is de Overtoom. De Vondelstraat is van 19 juni t/m 2 juli afgesloten tussen Tesselschadestraat en Stadhouderskade. Bestemmings- en laad & losverkeer rijdt terug via de Roemer Visscherstraat. Fietsers rijden via de Tesselschadestraat naar de Stadhouderskade. De bushalte op de Stadhouderskade voor NH hotel krijgt een nieuwe tijdelijke locatie nabij Zandpad.

Weekendafsluiting één richting: 30 juli 19.00 uur t/m 3 juli 05.00 uur

In dit weekend wordt dag en nacht doorgewerkt. Dan wordt de Stadhouderskade in één richting afgesloten voor autoverkeer tussen Overtoom en Tesselschadestraat (richting Rijksmuseum). Er is dat weekend een omleiding via Overtoom, Van Baerlestraat en Hobbemakade. De bushalte is tijdelijk op de Overtoom. Na de weekendafsluiting rijden behalve bussen ook de auto`s weer op de rijstrook van west naar oost. Naar verwachting is het werk 24 juli gereed. Vanaf dat moment is de Stadhouderskade in beide richtingen weer goed bereikbaar.

Geluidshinder

Werkzaamheden als trillen van het straatwerk, maken van sleuven, het frezen en asfalteren leveren de hele periode geluidshinder op, ook tijdens een aantal nachten tussen 6 en 9 juni en van 30 juni t/m 4 juli. Uiteraard proberen we werkzaamheden die veel herrie maken zoveel mogelijk overdag uit te voeren.

Tijdens de werkzaamheden kunnen zich onverwachte situaties voordoen, waardoor de planning of verkeerssituatie net weer anders wordt. Op www.amsterdam.nl/leidseplein vindt u altijd de meest actuele informatie over werktijden, overlast en verkeershinder.