AMSTERDAM - In een deel van de zuidelijke binnenstad is per ongeluk een klein deel van de bewonersbrieven over de aanbieddagen en -tijden voor huisvuil en handhaving daarop verkeerd verspreid.

Correctie

Onderwerp van deze brief is “Aanbieden huisvuil en grofvuil in uw buurt.” Brieven hierover worden verspreid in verband met geïntensiveerde handhaving op afval in de steeds drukker wordende binnenstad. Bewoners die de verkeerde brief hebben ontvangen, krijgen deze week nog een correctiebrief. De gemeente maakt excuses voor het ongemak.

Afvalwijzer

Bij twijfel kunnen bewoners kunnen de afvalwijzer raadplegen op www.amsterdam.nl/afval. Deze wordt in januari 2018 huis aan huis in heel Amsterdam verspreid.

Vragen

Bewoners die vragen hebben over de brief kunnen contact opnemen met: 020 256 3 555.