AMSTERDAM - Rijkswaterstaat werkt tot en met 2024 aan de A9. Ook aan het gedeelte dat door het Amsterdamse Bos loopt staat op de planning.

Om de gevolgen van het werk aan de A9 in het Bos te verzachten, stelt Rijkswaterstaat geld beschikbaar voor een kwaliteitsimpuls voor het Amsterdamse Bos en voor de aanplant van bomen.

Het Bos knapt een aantal gebieden rondom het tracé van de A9 en vier bruggen op: brug 539, 541, 565 en de bamboebrug in het Bloesempark. In die gebieden komen extra bomen en struiken. Het doel van de nieuwe aanplant is coulissen aan te leggen waardoor er in de bosbeleving minder overlast is van het werk aan de A9.

Start eerste werkzaamheden

Vanaf 26 februari 2018 start de aannemer met het eerste werk. Dit werk duurt tot en met week 12, met uitzondering van de eikenlaan bij de Zonneweide.

De gebieden waar wordt gewerkt zijn:

  • Lindenlaan/Oude Karselaan: op de speelweide worden linden gekapt, vanwege de te natte bodem. Ervoor in de plaats komen bomen die daar beter tegen kunnen en een extra bomengroep die het zicht op de dichterbij gekomen A9 vermindert.
  • Zonneweide: Als gevolg van vernatting is het ook slecht gesteld met de eikenlaan bij de Zonneweide. De eikenlaan wordt langzaam omgevormd tot een iepenlaan.
  • Rotonde Nieuwe Meerlaan en tussen de Burgemeester A. Colijnweg en de A9: aanplant extra bomen en struiken
  • Langs de noordzijde van de A9: aanplant van extra bomen en struiken

Bereikbaarheid

Fietspaden en wandelpaden in de werkgebieden kunnen tussen week 9 en 12 af en toe gestremd zijn vanwege de werkzaamheden.

Ruiters rijden iets om. De aannemer gebruikt het ruiterpad onder de A9 (naast de Nieuwe Meerlaan) voor de aanvoer van materieel, grond, bomen en struiken. In de huidige planning is het pad vanaf week 13 weer toegankelijk voor ruiters.

Meer informatie A9 werkzaamheden

Rijkswaterstaat heeft een online bezoekerscentrum opgezet waar je terecht kunt voor meer informatie over hun werkzaamheden aan de A9.