AMSTERDAM - In 2013 startte stadsdeel Nieuw-West met 'Pak je Kans'. Het project, ondergebracht bij Startpunt Nieuw-West, helpt jongeren met een crimineel verleden om hun leven weer op de rails te krijgen. Met 467 deelnemers, veelal uit de Top600/1000, is het project vier jaar na de start zeer succesvol gebleken. Op 13 april presenteerde het stadsdeel de voorlopige resultaten en vertelden deelnemers over wat Pak je Kans voor hen heeft betekend.

Jongeren die hun toevlucht zoeken tot de criminaliteit hebben vaak verschillende problemen. Ze zijn werkloos, dakloos, verslaafd, hebben schulden en een slechte relatie met hun familie. Voor meiden ligt het anders. Zij zijn veelal zelf slachtoffer van misbruik of huiselijk geweld.

Op eigen benen staan

Voor deze jongeren lijkt hun situatie soms uitzichtloos. Pak je Kans biedt hen een handreiking. Deelnemers krijgen gedurende één jaar een kamer in een van de speciale Pak je Kans-huizen (tegen een eigen bijdrage van € 150,- per maand) en worden begeleid naar werk, zodat ze uiteindelijk op eigen benen kunnen gaan staan en volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving. Daar staat tegenover dat ze zich aan de afspraken van het project moeten houden en hun oude leven volledig gedag moeten zeggen.

Resultaten

Na vier jaar zijn nu de eerste resultaten van 'Pak je Kans' bekend. Hieruit blijkt dat een groot deel van de deelnemers daadwerkelijk uit de criminaliteit is geholpen en zelfstandig woont.

Een paar statistieken op een rij:

  • 467 mensen namen deel, afkomstig uit verschillende stadsdelen
  • 81 daarvan zijn meiden
  • 194 jongeren zijn uitgestroomd naar werk en/of een opleiding/stage
  • 122 jongeren zijn uitgestroomd om andere redenen
  • 327 van de deelnemers komen uit de Top600/Top1000

Uit de cijfers blijkt ook dat de recidive onder de deelnemers zeer laag is. Slechts in zes gevallen werden er jongeren uitgesloten van deelname nadat zij in aanraking waren gekomen met de politie.

Meer weten?

Pak je Kans loopt nog steeds. Op dit moment zitten er 48 jongeren in het traject en nieuwe deelnemers zijn welkom. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Startpunt. Bel 020 253 6888, mail met startpunt.SDNW@amsterdam.nl of loop binnen op het Osdorpplein 521. Geopend maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.