AMSTERDAM - Meer betaalbare woningen voor mensen met lage en middeninkomens. Dat wil Amsterdam graag bereiken. Daarom wordt 40% van de nieuwbouwwoningen een sociale huurwoning, nog eens 40% een middeldure huur- of koopwoning en 20% een dure huur- of koopwoning. Met deze en andere maatregelen willen we woningzoekenden sneller, en tegen een redelijke prijs, aan een woning helpen.

Om in 2025 aan de vraag naar sociale en middeldure huurwoningen te voldoen, gaan we de voorraad vergroten. We willen ook graag dat Amsterdam een gemengde stad blijft. Als we de huurprijzen aan de markt overlaten, kunnen mensen met een laag- of middeninkomen straks niet meer in Amsterdam wonen.

20.000 sociale huurwoningen

Als we op dit tempo doorbouwen en de woningcorporaties de verkoop van sociale huurwoningen terugdringen, komen er tot 2025 20.000 sociale huurwoningen bij voor mensen met een lager inkomen. De middeldure huurwoningen, die nu voor al snel 1500 euro worden verhuurd, kosten straks maximaal 971 euro per maand.

Niet meer loten

Voor wie nog niet zo lang ingeschreven stond in Woningnet en geen urgentie-status had, leek loting een manier om toch kans te maken op een sociale huurwoning. Zo'n 15% van de sociale huurwoningen werd de afgelopen jaren op deze manier toegekend. Uit een evaluatie van eind vorig jaar blijkt dat de slaagkans per loting ongeveer 1 op 1300 is. Voor bijna alle woningzoekenden is loten dus een kwestie van valse hoop.

De kans om met een kortere inschrijfduur toch een woning te vinden, is de afgelopen jaren verbeterd door de gegroeide voorraad jongerenwoningen en gaat verder groeien met de afspraak dat maximaal 33% van het reguliere aanbod mag worden aangeboden met een tijdelijk vijfjaarscontract voor jongeren tot 28 jaar. Er wordt daarom voortaan niet meer geloot.

Voorrang voor leraren, agenten en zorgwerkers

Amsterdam heeft een grote behoefte aan mensen die werken in de zorg, het onderwijs of bij de politie. We onderzoeken daarom dit jaar de mogelijkheid voor een voorrangsregeling voor middeldure huur voor leraren, agenten en zorgwerkers.

Huisjesmelkers worden aangepakt

Een huisjesmelker is een verhuurder die regels overtreedt om winst te maken met een woning. Voorbeelden hiervan zijn het vragen van woekerhuren, achterstallig onderhoud, intimidatie van huurders of het illegaal splitsen en/of verhuren van woningen. De komende tijd gaan we onderzoeken of we huisjesmelkers harder kunnen aanpakken door bijvoorbeeld het eigendom van de woning af te nemen of de huisjesmelker strafrechtelijk te vervolgen.

Meer lezen

Meer informatie over deze maatregelen leest u in de Amsterdamse Woonagenda 2025.