AMSTERDAM - Woningcorporatie Rochdale en bouwer Dura Vermeer hebben de intentieovereenkomst getekend voor de bouw en renovatie van 630 woningen in de middenzone van de Van Deysselbuurt in Amsterdam Nieuw-West. In dit deel van de Van Deysselbuurt is er sprake van een mix van sloop-nieuwbouw en renovatie. De eerste werkzaamheden (aan de renovatieblokken) starten naar verwachting begin tweede kwartaal 2024.


Met de intentieovereenkomst spreken de partijen het vertrouwen uit dat de ontwikkeling van dit deel van de Van Deysselbuurt echt van de grond komt. Het betreft een meerjarige samenwerking waarbij de ontwikkelkennis en -kunde van Dura Vermeer wordt ingezet in de planontwikkeling en realisatie. De integrale aanpak van de betrokken partijen, waarbij verschillende disciplines samenkomen op het gebied van renovatie, nieuwbouw en ontwikkeling is het vertrekpunt.

De handtekeningen werden gezet door Eric Nagengast (directeur Vastgoed van Rochdale), Edwin Blom (directievoorzitter Dura Vermeer Renovatie Midden West) en Edwin de Kuiper (directievoorzitter Dura Vermeer Bouw Midden West) in het Buurtcentrum in de Van Deysselstraat.

Eric Nagengast: “Het moet niet uitmaken waar je woont of opgroeit. Overal moet je volwaardig kunnen meedraaien in de samenleving. Dat is onze filosofie. Wij zetten daarom alles op alles voor een sterke Van Deysselbuurt, waar je veilig en prettig kunt wonen en waar iedereen toegang heeft tot goede voorzieningen.”

Edwin Blom:We willen dat de bewoners trots zijn op hun buurt: we zien dat de verbinding die de bewoners met een wijk hebben, bijdraagt aan het versterken van onder meer sociale cohesie, veiligheid, ondernemerschap en de kwaliteit van een wijk. Het trekt een wijk als geheel omhoog. We zijn trots dat we samen met Rochdale integraal werken aan het verbeteren van de Van Deysselbuurt.”

Edwin de Kuiper: “Met elkaar hebben we de dankbare taak om aan de slag te gaan met de grote behoefte aan betaalbare woningen. Tegelijkertijd moeten we aan de gang met verduurzaming van de huidige woningvoorraad. De urgentie stijgt met de dag en alleen samen komen we verder. Dura Vermeer brengt haar disciplines samen om bestaande woonwijken te geven wat nodig is om de toenemende én veranderende behoefte te faciliteren.”

Van 1200 naar 1800 woningen

De Van Deysselbuurt staat aan de vooravond van een omvangrijke herontwikkeling met als eindresultaat méér woningen met een gevarieerdere bevolkingssamenstelling. De buurt telt op dit moment ongeveer 1200 woningen, vrijwel allemaal in de sociale huur. Ruim de helft (700) van de woningen wordt duurzaam gerenoveerd, iets minder dan de helft (500 woningen) wordt gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Daarbovenop zijn 600 extra nieuwe woningen gepland. Na de vernieuwingsoperatie telt de Van Deysselbuurt 1800 woningenhuizen: 60% sociale huur, 20% middeldure huur en 20% koop. Het resultaat moet een gemengde, levendige buurt zijn, waar plaats is voor verschillende inkomens- en bevolkingsgroepen (starters, alleenstaanden, gezinnen en ouderen).

Van Deysselstraat: kloppend hart van ondernemende buurt

De Van Deysselbuurt (grotendeels gebouwd in de jaren 50 van de vorige eeuw) maakt deel uit van de Westelijke Tuinsteden (Amsterdam Nieuw-West). Het is van oudsher een sterke, sociale en ondernemende buurt. Het kloppende hart van de buurt is en blijft de Van Deysselstraat, waar ook tijdens de grote verbouwing van de buurt een mix van ondernemers actief is, variërend van nieuwe sociale ondernemers die winkelruimtes delen tot aan winkels die al ruim 30 jaar lang onderdeel zijn van het straatbeeld.