IJMUIDEN - Koning Willem-Alexander opent woensdagmiddag 26 januari 2022 de Zeesluis IJmuiden. De opening van de sluis markeert de ingebruikname van ... de grootste zeesluis ter wereld!


De nieuwe, grotere zeesluis vervangt de Noordersluis uit 1929 en laat toe dat schepen getijde onafhankelijk het sluizencomplex IJmuiden vlot en veilig kunnen passeren. Zeesluis IJmuiden is 500 meter lang, 70 meter breed en 18 meter diep.

Dit alles met als oorsprong een aangenomen ‘motie van Oudenallen/motie Tweede Zeesluis’ uit 2006 in de Tweede Kamer(ingediend door het Amsterdamse Tweede Kamerlid Gonny van Oudenallen) Die motie ging over de groei van de haven van Amsterdam en te verwachten congestie. In 2007 kwam het CPB met een tussentijdse rapportage ‘Zeetoegang IJmuiden’: “Men heeft geconcludeerd dat het wenselijk is snel een verkenning te maken en te starten met zoeken naar mogelijke oplossingen”. Daarna kwam het daarna rond met de samenwerkende partijen.

De bouw van de zeesluis is in juli 2016 gestart en in augustus 2021 afgerond. Met enige problemen door een misrekening met de plaatsing en de grootte van de sluisdeur. Een dure verzekeringskwestie. Daarna volgde een periode van oefenen en testen door alle partijen die met de zeesluis gaan werken zoals de bedienaars, de loodsen, de slepers en de vletterlieden. Ook is er geoefend met de hulpdiensten.

Na de opening van Zeesluis IJmuiden spreekt Koning Willem- Alexander onder meer met enkele betrokkenen bij de bouw, bewoners en het havenbedrijfsleven. Het project Zeesluis IJmuiden is een samenwerkingsverband van de convenantpartijen ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie Noord-Holland, de gemeente Amsterdam samen met Port of Amsterdam en de gemeente Velsen. Zeesluis IJmuiden is gebouwd door aannemersconsortium OpenIJ in opdracht van Rijkswaterstaat. Het project wordt medegefinancierd vanuit het CEF-fonds (Connecting Europe Facility) van de Europese Unie.

Bij de opening van Zeesluis IJmuiden wordt rekening gehouden met de geldende coronamaatregelen. Het programma is online te volgen via www.openingzeesluisijmuiden.nl


Op foto; Oud Tweede Kamerleden Gonny van Oudenallen(re) en Antoinette Vietsch.